Meryl Bowen

Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau  -  Staff - Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau  -  Meryl Bowen

Mrs Meryl Bowen BA, TAR

Darlithydd

E-bost: m.bowen@uwtsd.ac.ukDarlithydd: Addysg Gychwynnol Athrawon (Iechyd a Lles)

Dechreuais fy ngyrfa yn Ysgol y Wern, Caerdydd cyn symud i Ysgol Llangadog yng nghefn gwlad Dyffryn Tywi.  Cyfnod o ychydig dros ugain mlynedd yn addysg cynradd yn addysgu a dysgu, ynghyd â darparu ystod o brofiadau a chyfleoedd amrywiol  i blant o bob oed cynradd, yn cefnogi athrawon a staff yr ysgol

Cefais secondiad o ddwy flynedd gydag ERW yn Arweinydd Dysgu Clwstwr Bro Dinefwr er mwyn codi safonau’r dysgu ac addysgu yn y clwstwr yn ogystal â rheadru’r gwybodaeth diweddara o ran y Cwricwlwm i Gymru a darparu hyfforddiant amrywiol.

Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles