Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Swyddfa Academaidd  -  Adolygiadau ASA

Adolygiadau ASA

ASA Adolygiad Sefydliadol 2015

Adolygwyd y Brifysgol gan yr ASA ym Mehefin 2015. Adroddiad yr adolygiad ASA

Mae’r Brifysgol wedi llunio cynllun gweithredu mewn ymateb i ganfyddiadau’r adolygiad


ASA Adolygiad Rhannol o Ganolfan Ddysgu Birmingham 2019

Cynhaliwyd Adolygiad Rhannol gan yr ASA o Ganolfan Ddysgu Birmingham y Brifysgol ym Mehefin 2019. Adroddiad yr adolygiad ASA

Mae’r Brifysgol wedi llunio cynllun gweithredu mewn ymateb i ganfyddiadau’r adolygiad.

Diweddarir y cynllun gweithredu’n rheolaidd.