Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Swyddfa Academaidd  -  Calendr

Dyddiadau Allweddol

Isod ceir dolenni i Ddyddiadau Allweddol y Brifysgol:

Pandemig Coronafeirws

Sylwer y gallai’r dyddiadau newid yn ddibynnol ar ddatblygiadau’n gysylltiedig â’r pandemig Coronafeirws.