Mae’r Swyddfa Academaidd yn gyfrifol am ddatblygu a rheoli fframwaith rheoleiddio academaidd a gweithdrefnau sicrhau ansawdd a phrofiadau myfyrwyr y Brifysgol.

Mae hefyd yn darparu cefnogaeth ar gyfer prif bwyllgorau academaidd y Brifysgol sydd yn perthyn i waith y Swyddfa.  Mae prif ganolfan y Swyddfa ar gampws Caerfyrddin ond mae ganddi bresenoldeb gweithredol ar holl brif gampysau’r Brifysgol.  Mae’r Coleg Doethurol yn ffurfio rhan o’r Swyddfa Academaidd.

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am Strwythur y Swyddfa Academaiddstrwythur y Coleg Doethurol.


Gwybodaeth Cyswllt


Manylion Staff

Tîm Rheoli

 • Yr Athro Mirjam Plantinga, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol (Profiadau Academaidd) / Cyfarwyddwr y Swyddfa Academaidd
 • Ffôn: 01267 676893
 • E-bost: m.plantinga@pcydds.ac.uk

Tîm Cyfoethogi Academaidd a Llais Myfyrwyr

Tîm y Coleg Doethurol

 • Dr Malcolm Maclean
 • Ffôn: 01267 676659
 • Rheolwr Goruchwylwyr Cronfa Allanol 
 • Mrs Victoria Pearcy, Swyddog Ansawdd Academaidd (rhan-amser dydd Mawrth-dydd Iau)
 • Ffôn: 01267 676858
 • E-bost: v.pearcy@pcydds.ac.uk 

Tîm Sicrhau Ansawdd

Tîm Achosion Myfyrwyr

 • Dr Magdalena Öhrman, Uwch Swyddog Achosion Myfyrwyr
 • Ffôn: 01570 424899
 • E-bost: m.ohrman@pcydds.ac.uk