Cysylltwch â’r Swyddfa Academaidd

‌‌‌Croeso i dudalennau gwe’r Swyddfa Academaidd

Mae’r Swyddfa Academaidd yn gyfrifol am ddatblygu a rheoli fframwaith rheoleiddio academaidd a gweithdrefnau sicrhau ansawdd y Brifysgol. Mae hefyd yn darparu cefnogaeth ar gyfer prif bwyllgorau llywodraethu ac academaidd y Brifysgol a’i phartneriaethau cydweithredol. Mae prif ganolfan y Swyddfa ar gampws Caerfyrddin ond mae ganddi bresenoldeb gweithredol ar holl brif gampysau’r Brifysgol.

Cliciwch yma i gael gwybodaeth Strwythur y Swyddfa Academaidd a Cyfrifoldebau Swyddfa Academaidd .

Cysylltwch â’r Swyddfa Academaidd:

Ymholiadau cyffredinol: ansawdd@pcydds.ac.uk
Ymholiadau myfyrwyr (pob campws): aocases@pcydds.ac.uk

Prif Swyddfa: 01267 676855
Lleoliad: Llawr Cyntaf, Adeilad Dewi, Campws Caerfyrddin

Swyddfa Abertawe: 01792 481197
Lleoliad: Pedwerydd Llawr, Y Prif Adeilad, Campws Mount Pleasant 

Mr Kevin Brice, Pennaeth Rheoliadau a Chydymffurfiaeth/Pennaeth y Swyddfa Academaidd
Ffôn: 01267 676918
E-bost: k.brice@pcydds.ac.uk

Mrs Arun Clarke, Uwch Swyddog Gweinyddol
Ffôn: 01792 481197
E-bost: arun.clarke@pcydds.ac.uk

Mrs Elizabeth Cook, Swyddog Gweinyddol a Gwasanaethau’r Gofrestrfa (Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig) (Swydd a rennir â’r Gofrestrfa)
Ffôn: 01267 676785
E-bost: e.cook@pcydds.ac.uk

Ms Sarah Cornelius, Swyddog Gweinyddol
Ffôn: 01267 676831
E-bost: s.cornelius@pcydds.ac.uk

Mrs Andrea Fay Garner, Swyddog Gweinyddol
Ffôn: 01267 676650
E-bost: a.garner@pcydds.ac.uk

Mr Andrew Gough, Swyddog Gweinyddol
Ffôn: 01267 255144
E-bost: andrew.gough@pcydds.ac.uk

Ms Teleri James, Swyddog Gweinyddol Gweithredol (Ansawdd)
Ffôn: 01267 676693
E-bost: t.james@pcydds.ac.uk

Mrs Gill Jones, Uwch Swyddog Gweinyddol (rhan-amser/adeg y tymor yn unig)
Ffôn: 01267 676860
E-bost: g.s.e.jones@pcydds.ac.uk

Mrs Victoria Pearcy, Uwch Swyddog Gweinyddol (rhan-amser)
Ffôn: 01267 676858
E-bost: v.pearcy@pcydds.ac.uk

Cysylltwch â’r Tîm Partneriaethau Cydweithredol

Ms Elisa Tavares Llewellyn, Pennaeth Partneriaethau Cydweithredol
Ffôn: 01792 481095
E-bost: elisa.tavares.llewellyn@pcydds.ac.uk

Mr Gwion Ramage, Uwch Swyddog Gweinyddol (Partneriaethau Cydweithredol)
Ffôn: 01267 676653
E-bost: g.ramage@pcydds.ac.uk