Swyddi Gwag

00780 - Cymorth Meithrin

A ydych yn mwynhau gweithio gyda phlant?

Mae Meithrinfa’r Gamfa Wen, Caerfyrddin, yn chwilio am rywun i ymuno â'u tîm cyfeillgar, i ddarparu cymorth Meithrin.

Llawn amser (37 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn), Parhaol

Canolbwynt y swydd fydd paratoi bwyd, coginio syml a rheoli dognau yng nghegin y Feithrinfa.

Bydd deiliad y swydd hefyd yn cynorthwyo i ddarparu amgylchedd sy'n canolbwyntio ar y plentyn lle mae'r plant yn derbyn gofal mewn awyrgylch diogel a hapus.

Buddion yn cynnwys:

  • Cyflog o £16,302 y flwyddyn (£8.45 yr awr)
  • Hawl i 28 diwrnod o wyliau y flwyddyn, 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus a 4 diwrnod penodol pan fo’r Brifysgol ar gau
  • Darperir gwisg
  • Cynllun Pensiwn USS

Bydd angen:

  • Y gallu i siarad Cymraeg
  • Profiad o weithio gyda phlant ifanc
  • Hyblygrwydd a’r gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm

Mae’r swydd hon yn destun archwiliad “Manwl” gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (ni fydd yn gyfrifol am dalu’r gost).

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Rheolwr y Feithrinfa, Nia Maynard, am sgwrs anffurfiol ar 01267 676645 / nia.maynard@uwtsd.ac.uk

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 08.08.2018

Ffôn: 01267 676842

E-bost: adnoddaudynol@pcydds.ac.uk

Manylion Pellach