Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Swyddi Gwag

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
01016 - Swyddog Gweithredol Cyllid (Cyfnod Mamolaeth)

Llawn Amser, Cyfnod Mamolaeth

Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd:

• Cynnal holl systemau cyllidol Y Ganolfan
• Monitro adroddiadau cyfrifon misol
• Cydlynu adroddiadau cyllideb
• Cydlynu gwaith cyllidol y Ganolfan
• Sicrhau taliadau amserol a chywir

Mae mwy o fanylion, gan gynnwys y Fanyleb Person llawn ar gyfer y rôl, i'w gweld yn y Disgrifiad Swydd isod.

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y cyfleoedd hyn, mae croeso i chi gysylltu â Dona Lewis, Dirprwy Brif Weithredwr Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol drwy ebostio dona.lewis@dysgucymraeg.cymru neu ffonio 01267 225114

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Yn rhan o unrhyw broses recriwtio, mae PCYDDS yn casglu ac yn prosesu data personol yn gysylltiedig ag ymgeiswyr am swyddi. Cyfeiriwch at yr Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swyddi, yma: www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

 

Lleoliad: Campws Caerfyrddin Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £35,845 - £41,526 y flwyddyn

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 23.10.2019

Ffôn: 01792 481 277

E-bost: swyddi@pcydds.ac.uk

Manylion Pellach