Bwrsariaethau Hyfforddi Athrawon TAR

Bwrsariaethau TAR

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cymhellion Hyfforddi Athrawon bob blwyddyn. Caiff symiau’r bwrsariaethau sydd ar gael a’r pynciau y maent yn gysylltiedig â nhw eu pennu’n flynyddol mewn ymateb i anghenion y sector addysg. Isod, cewch dabl sy’n dangos manylion y cymhellion ariannol sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr TAR sy’n cychwyn ym is Medi 2018.

Mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi cyhoeddi argaeledd, y pynciau sy’n cael eu cynnwys a lefelau’r cymhellion hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA) TAR a fydd yn berthnasol yng Nghymru yn y flwyddyn academaidd 2017/18 fel a ganlyn:

Cymhwyster gradd gyntaf y myfyriwr

Pynciau blaenoriaeth uchel
 (Mathemateg, Ffiseg, Cemeg, Cymraeg, TGCh – gwyddorau cyfrifiadurol)

Pynciau blaenoriaeth canolig 
(Ieithoedd Modern)

Pob pwnc uwchradd arall ac addysgu cynradd

Tâl atodol Cynradd
(Graddau Saesneg, Cymraeg, Mathemetg a Gwyddoniaeth yn unig) 

Anrhydedd dosbarth 1af

£20,000

£15,000

£3,000

£3,000

2:1 

£10,000

£6,000

£0

£0

2:2

£6,000

£0

£0

£0


Nodiadau

  • Bydd hyfforddeion Mathemateg, Ffiseg a Chemeg, TGCh – gwyddorau cyfrifiadurol sydd â dosbarth 1af yn cael y cymhelliant £20,000 yn ogystal â grant ffioedd, i gystadlu gyda myfyrwyr Lloegr ar ysgoloriaethau TAR. 

  • Ar gyfer y rheiny sydd â gradd dosbarth 1af, bydd tâl ychwanegol o £3,000 yn ogystal â’r cymhelliant £3,000 i gefnogi myfyrwyr sy’n ymgymryd ag astudiaethau TAR cynradd y mae eu harbenigedd pwnc mewn Saesneg, Cymraeg, Mathemateg, Ffiseg neu Gemeg i hyrwyddo pynciau craidd.