Yn sgil y sefyllfa gyfredol gyda phandemig COVID-19, bydd proses benthyg gliniaduron yn gweithio’n wahanol eleni. Oherwydd na all y Llyfrgell roi gliniaduron ar fenthyg, mae opsiynau eraill ar gyfer cael mynediad i offer TG.

Benthyg Gliniaduron i Fyfyrwyr

  • Mae nifer cyfyngedig o liniaduron ar gael i’w benthyg am dymor byr ac mae modd eu benthyg o’r Lapsafe yn Adeilad IQ, SA1. Ar hyn o bryd mae’r cyfnod benthyg yn 7 diwrnod.
  • Mae ystafelloedd cyfrifiaduron Mynediad Agored ar gael ar draws ein campysau i fyfyrwyr eu defnyddio. Ewch i’n tudalen we Ystafelloedd Cyfrifiaduron  i gael gwybodaeth gyfredol ynghylch pa ystafelloedd sydd ar agor ac ar gael.
  • Remote PC – gall myfyrwyr ddefnyddio hwn er mwyn cael mynediad i gyfrifiaduron Mynediad Agored o’r tu allan i’r campws, a fydd yn eich galluogi i ddefnyddio meddalwedd arbenigol tu allan i amser astudio ffurfiol os na allwch ddod i’r campws neu os ydy’ch darlith yn cael ei chynnal yn rhithwir. Ewch i’n tudalen we Dysgu Ar-lein i gael rhagor o wybodaeth.     
  • Os oes arnoch angen dyfais gludadwy am gyfnod hirdymor neu os oes arnoch angen help gyda chyllid tuag at gysylltu â’r rhyngrwyd, gallwch wneud cais am y Bwrsari Cysylltedd Digidol sydd ar gael i fyfyrwyr y mae arnynt angen help gyda chostau cysylltu â’r rhyngrwyd. Mae gwybodaeth ar gael ar dudalen we Bwrsarïau Gwasanaethau Myfyrwyr a chwiliwch am y Bwrsari Cysylltedd Digidol.   Mae’r bwrsari hwn ar agor i’r holl fyfyrwyr llawn amser a rhan amser ac mae ar agor ar hyd y flwyddyn academaidd.

Benthyg Gliniaduron i Staf

Mae nifer cyfyngedig o liniaduron y gall staff eu benthyg.  I gael rhagor o wybodaeth ac i drafod eich gofynion, cysylltwch â’r Ddesg Wasanaeth TG .

Mae’r Brifysgol yn parhau i ymchwilio i’r modd rydym yn rheoli benthyg offer TG, felly cofiwch wirio ein gwybodaeth ynghylch gwasanaethau COVID-19 sydd i’w gweld drwy fynd i’r dudalen isod: