Microsoft_Teams_Banner

Rhannu Sgrin | Cyfarfodydd Rhithwir | Darlithoedd Rhithwir | Hwb Canolog | Cydweithio | Galwadau ffôn a chlywedol | Ar eich Dyfeisiau Symudol

Mae Microsoft Teams yn hwb canolog ar gyfer cyfathrebu a chydweithio o fewn tîm, adran neu grŵp o fyfyrwyr gan ganiatáu i chi rannu cynnwys a chael mynediad i raglenni eraill.

Mae Teams yn cyfuno galwadau fideo a sain, cyfarfodydd, sgwrsio, nodiadau a ffeiliau. Mae Microsoft Teams yn integreiddio’n uniongyrchol â holl raglenni Office 365 megis SharePoint, Planner a Stream, gan ddarparu un lleoliad hygyrch a’i gwneud yn hawdd i chi gyfathrebu a chydweithio’n ddiogel ble bynnag yr ydych gyda myfyrwyr a staff.

Mae gan holl fyfyrwyr a staff y Drindod Dewi Sant fynediad at Microsoft Teams sy’n eich galluogi i ymuno â thimau neu greu eich tîm eich hun gydag eraill i wella cyfathrebu a chydweithio.

Cydweithio - Gallwch weithio gyda’ch tîm mewn amser real ar hwb canolog i olygu dogfennau gyda’ch gilydd a thrafod syniadau
Sgwrs Grŵp -
Gallwch anfon negeseuon gwib at eich Tîm
Cyfarfodydd a Darlithoedd Rhithwir Ar-lein -
Gallwch gynnal neu ymuno mewn Cyfarfodydd a Darlithoedd Rhithwir gan gydweithio
Rhannu
- Gallwch rannu eich sgrin, Cyflwyniadau PowerPoint, gan ddefnyddio rhaglenni, bwrdd gwyn rhyngweithiol a rhagor gyda phobl eraill
Galwadau Sain
- Gallwch gynnal Galwadau Sain Ansawdd Uchel gydag unigolyn neu grŵp o gydweithwyr
Aseiniadau - Gallwch gefnogi a thrafod aseiniad gyda grŵp o fyfyrwyr

Gallwch fewngofnodi’n uniongyrchol i Microsoft Teams trwy fynd i https://teams.microsoft.com

Mae Microsoft Teams ar gael i’w ddefnyddio fel cleient gwe gan ddefnyddio eich porwr rhyngrwyd. Argymhellwn yn gryf eich bod yn gosod y rhaglen lawn ar eich dyfais er mwyn cyfathrebu  mewn amser real.

Mae ap ar gael ar gyfer Windows 10, Apple MacOS, Apple iOS ac Android. Chwiliwch am Microsoft Teams yn siop apiau eich dyfeisiau symudol i’w osod heddiw neu ewch i wefan Teams Download

Defnyddiwch Microsoft Teams i gyfathrebu a chydweithio gyda myfyrwyr a staff rydych chi’n gweithio ac yn rhyngweithio gyda nhw’n rheolaidd.

Bydd Teams yn eich galluogi i weithio ar y cyd mewn grwpiau bach i ganolig, yn cynnwys partneriaid allanol, ac rydym yn argymell eich bod yn defnyddio Teams ar gyfer:

  • Cydweithio gyda chydweithwyr a myfyrwyr
  • Cyfarfodydd a recordiadau byw
  • Darlithoedd byw

Dyma rai enghreifftiau o pryd i ddefnyddio Teams:

  • Sgyrsiau gyda myfyrwyr neu gydweithwyr am dasg neu ddigwyddiad.
  • Cefnogi a thrafod aseiniad gyda grŵp o fyfyrwyr.
  • Cyfarfod fideo ar gyfer tîm prosiect.
  • Cydweithio ar ddogfen a rennir.

Wrth ddefnyddio Teams, mae’r ffocws ar wneud gwaith o fewn grŵp bach i ganolig, gyda naws anffurfiol ac ymateb cyflym gan gydweithwyr.

Pan fyddwch chi’n creu tîm, mae rhai templedi ar gael y gallwch ddewis ohonynt. Rydym yn argymell dysgu am bob un o’r templedi hyn cyn dewis trwy fynd yma.

Bydd y gair '_Team' yn cael ei ychwanegu’n awtomatig i enw pob tîm. Yn ddelfrydol dylai’r enw a roddwch ar eich tîm adlewyrchu’r hyn y bydd y tîm yn cael ei ddefnyddio ar ei gyfer. Mae gan Teams restr o eiriau sydd wedi’u gwahardd na ellir eu defnyddio.

Os ydych chi wedi trefnu cyfarfod Teams, gallwch gadw cofnod o bwy sydd wedi ei fynychu. Dyma sut:

Yn ystod y cyfarfod, dewiswch Show participants Show participants icon a dewis Download attendee list Download attendee list in Microsoft Teams Meetings.

image shows download attendance list icon in Microsoft Teams Meeting

Bydd yr adroddiad yn lawrlwytho fel ffeil .CSV y gellir ei hagor yn Excel. Mae’r ffeil .CSV yn cynnwys enw, amser ymuno, ac amser gadael pawb oedd yn bresennol yn y cyfarfod.

Cofiwch y byddwch ond yn gallu lawrlwytho’r adroddiad presenoldeb tra bo’r cyfarfod yn mynd yn ei flaen a’r cyfranogwyr yn dal i fod yn bresennol.

Nodiadau:

  • Trefnwyr cyfarfodydd yn unig sy’n gallu lawrlwytho adroddiadau presenoldeb. Nid yw’r opsiwn hwn ar gael i fynychwyr eraill.
  • Os bydd mynychwyr yn ymuno â chyfarfod cyn y trefnydd, bydd eu hamseroedd ymuno’n cyfateb i’r amser yr ymunodd y trefnydd â’r cyfarfod.
  • Rhaid i’r nodwedd hon gael ei throi ymlaen gan eich gweinyddwr. Gweler Rheoli polisïau cyfarfodydd yn Teams am ragor o wybodaeth.

Ewch i’n tudalennau Hyfforddiant Microsoft Teams a Chanllawiau Ar-lein i fanteisio i’r eithaf ar ddefnyddio Teams.