Gall myfyrwyr a staff gael mynediad i gyfleusterau TG cyffredinol drwy ein hardaloedd cyfrifiaduron mynediad agored ar draws campysau ein Prifysgol.

Beth mae ystafelloedd cyfrifiaduron yn ei gynnig?

  • Cyfrifiaduron personol sydd wedi’u cysylltu â rhwydwaith data’r Brifysgol
  • Fel arfer, dyfais amlddefnydd (MFD) sy’n cynnig argraffu lliw a du a gwyn, copïo a sganio neu argraffydd laser lliw
  • Gall hefyd gynnwys mynediad di-wifr ac offer mwy arbenigol megis plotyddion, Offer Dadansoddi Chwaraeon ac offer clyweled
  • Oriau agor hir gyda llawer ohonynt ar agor 24/7
  • Yn unol ag agenda Werdd y Brifysgol, os nad yw cyfrifiadur wedi’i ddefnyddio am ddeng munud fel arfer bydd yn cau i lawr yn awtomataidd felly efallai bydd angen i chi droi’r cyfrifiadur ymlaen.

Mynediad i ystafelloedd cyfrifiaduron

  • Ar agor i holl aelodau’r Brifysgol
  • Mae mynediad tu allan i oriau craidd drwy Gerdyn Myfyrwyr yn unig ac mewn rhai achosion mae mynediad drwy’r Porthorion
  • Mae’n bwysig na fyddwch yn caniatáu i bobl eraill fynd i mewn i ystafelloedd/ardaloedd cyfrifiaduron, neu ardaloedd eraill sydd â mynediad cyfyngedig, drwy ddal y drws ar agor iddynt pryd rydych chi wedi defnyddio eich cerdyn i gael mynediad
  • Rhaid i chi fod yn barod i ddefnyddio eich Cerdyn Myfyrwyr i ddangos pwy ydych i staff diogelwch y Brifysgol pan fyddwch mewn ystafell/ardal cyfrifiaduron yn ystod cyfnod mynediad cyfyngedig. Mae’r ardaloedd hyn yn cael eu monitro gan CCTV.

Mynediad di-wifr i liniaduron

Mae mynediad di-wifr i liniaduron ar gael yn nifer o leoliadau’r Brifysgol.

Mae cyngor ynghylch cysylltu’ch gliniadur â’r rhwydwaith di-wifr ar gael ar ein tudalen di-wifr.

Isod ceir rhestr o ystafelloedd cyfrifiaduron a chyfleusterau argraffu hygyrch. Sylwer os oes rhywun arall wedi archebu’r ystafell i’w defnyddio, ni chaniateir i chi ei defnyddio.

  Windows

Cyfrifiaduron MAC

System Weithredu Windows 10 MacOSX 10.4.x neu’n uwch
Porwr Gwe Microsoft Edge Mozilla Firefox 3
Microsoft Office Microsoft Office 365 Microsoft Office 365
Cleient e-byst / calendr Microsoft Outlook 2010 (yn rhan o Office) Microsoft Entourage 2008 (yn rhan o Office)
Rhaglen wrthfeirysau i weithfannau Microsoft Defender Microsoft Defender
Darllenydd PDF Adobe Reader Adobe Reader
Creu PDF Adobe Acrobat CC Adobe Acrobat CC
Ysgrifennu DVD Nero 8 Wedi’i osod (yn rhan o’r Lleolwr)

Mae rhestr lawn o’r feddalwedd sydd wedi’i gosod ar bob cyfrifiadur Mynediad Agored i’w gweld yma.

Mae Technoleg a Systemau Gwybodaeth yn cynnig cymorth ar gyfer nifer o blatfformau yn y Brifysgol, gan gydnabod anghenion amrywiol defnyddwyr ar gyfrifiaduron bwrdd gwaith a gliniaduron.

Bydd defnyddio rhestr o safonau’n helpu o ran y gosodiad a chydweddu â systemau a chymwysiadau eraill a’r gofynion parhaus o ran cymorth.

Mae’r safonau delfrydol isod yn cael eu hyrwyddo gan Dechnoleg a Systemau Gwybodaeth wrth ddefnyddio cyfrifiaduron bwrdd gwaith a gliniaduron.  Mae’n bosibl y bydd y rhain yn newid wrth i ni barhau i fodloni anghenion amrywiol y Brifysgol.

  Windows

MACs

Operating System Windows 10 MacOSX 10.4.x or greater
Web Browser Microsoft Edge Mozilla Firefox 3
Office Productivity Microsoft Office 365 Microsoft Office 365
Workstation anti-virus Microsoft Defender Microsoft Defender
PDF viewer Adobe Reader Adobe Reader
PDF creation Adobe Acrobat CC Adobe Acrobat CC
DVD writing Nero Built in (as part of the Finder)