Cysylltu’ch consol gemau, teledu clyfar neu ddyfais â’r rhyngrwyd yn eich neuaddau preswyl.

I fynd ar-lein, bydd angen i chi gysylltu â’r Ddesg Wasanaeth TG gan nodi cyfeiriad Mac eich consol gemau er mwyn cael mynediad.

  1. Ewch i webhelp.uwtsd.ac.uk
  2. O’r categori ‘Request Type’ dewiswch naill ai ‘Wired Connectivity’ neu ‘Wireless Connectivity’ wedyn dewiswch ‘Use Games Console on Halls Wired/Wireless Network’
  3. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin gan ddarparu’r holl wybodaeth y gofynnir amdani

Byddwn yn ymdrin â’ch cais cyn gynted ag y bo modd a byddwn yn cadarnhau unwaith bydd eich dyfais wedi’i chysylltu.