Gwella eich Sgiliau Digidol gyda'r CanolfanDigidol

Os ydych chi am ddatblygu eich sgiliau digidol ymhellach, gallwch nawr gael mynediad at gannoedd o adnoddau digidol ar ein gwefan CanolfanDigidol! P’un a ydych yn aelod o staff neu’n fyfyriwr, gallwch ddilyn ein casgliad o adnoddau a argymhellir. Cofiwch gadw golwg ar eich cynnydd fel y gallwch ennill amrywiaeth o fathodynnau digidol i ddangos eich sgiliau a gwybodaeth newydd. Ewch i wefan y CanolfanDigidol.

Mae amrywiaeth o ganllawiau ar-lein, PDF a fideo, gennym i’ch helpu i gael y budd mwyaf o'n gwasanaethau.