IT_Service_Status

Cewch wybod am unrhyw broblemau neu waith cynnal a chadw arfaethedig ar gyfer y Gwasanaethau TG drwy fynd i’n tudalen we Statws Gwasanaethau TG.

Gallwch danysgrifio i dderbyn e-bost neu neges destun er mwyn eich cadw’n gyfredol bob amser ag unrhyw broblemau neu waith cynnal a chadw arfaethedig. Hefyd cewch fynediad at ein tudalen Statws Gwasanaethau TG ar yr Hwb.