Bellach mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig mynediad 24/7 am ddim i bob myfyriwr i wasanaeth cymorth ar-lein Togetherall.

Mae Togetherall yn wasanaeth dienw y gallwch ei ddefnyddio pan fyddwch chi’n teimlo’n isel, angen cymorth neu eisiau siarad.

Beth mae’n ei gynnig?

Gallwch ddysgu sgiliau ymarferol i’ch helpu i deimlo’n well a mynd i’r afael ag amrywiaeth o faterion.

  • Gallwch ddefnyddio rhwydweithiau cymheiriaid i drafod eich problemau gyda phobl sy’n cael anawsterau tebyg
  • Gallwch ddefnyddio offer hunanasesu i fonitro eich cynnydd
  • Gallwch ymuno â chyrsiau a thrafodaethau grŵp ar faterion cyffredin megis meddwl yn negyddol a straen

Sut mae cofrestru?

  1. Ewch i wefan Togetherall
  2. Cofrestrwch gan ddefnyddio’ch cyfeiriad e-bost PCYDDS
  3. Dewiswch enw defnyddiwr anhysbys
  4. Defnyddiwch y cymorth sydd ei angen arnoch