Astudiaethau Ôl-raddedig

Postgrade courses Banner

MA - Uwch Dechneg Leisiol

Mae’r cwrs wedi’i seilio ar hyfforddiant unigol, pwrpasol a ddarperir gan dîm o hyfforddwyr nodedig dan arweiniad Dennis O’Neill. Ymhlith yr hyfforddwyr mae Jane Samuel, Pennaeth Cerddoriaeth; Nuccia Focile; Gareth Jones; Julian Smith; ac Andrew Greenwood. Hefyd, mae gan WIAV nifer o ymgynghorwyr gwadd enwog fel y Fonesig Kiri te Kanawa (Llywydd anrhydeddus WIAV), Della Jones, Ryland Davies, Rosemary Joshua, Susan Bullock a Nelly Miricioiu.

PG Diploma - Pianoforte Uwch (Repetiteur a Chyfeiliant)

Pwyslais y cwrs hwn yw profiad ymarferol ac mae’n cynnwys sesiynau hyfforddi cyfeiliant, dosbarthiadau meistr a pherfformiadau, yn ogystal â chael hyfforddiant unigol. Darperir yr hyfforddiant gan dîm o hyfforddwyr nodedig gan gynnwys Jane Samuel, Pennaeth Cerddoriaeth; Nuccia Focile; Gareth Jones; Julian Smith; ac Andrew Greenwood. Hefyd, mae gan WIAV nifer o ymgynghorwyr gwadd enwog y gellir gwahodd myfyrwyr i gyfeilio iddynt.