Diwrnodau Agored a Blasu WIAV

Open Days banner 2

Dyddiadau

18fed Tachwedd 2017 

Archebwch Eich Lle

 

Cyfle i gael cipolwg i mewn i:

  • Ein Cwrs Astudiaethau Lleisiol pwrpasol
  • Sut mae’r cwrs wedi’i deilwra ar gyfer yr unigolyn
  • Sesiynau ymgynghori gyda’n hyfforddwyr

Mae mynychu Diwrnod Agored neu Flasu yn ffordd wych i ddysgu rhagor am y Brifysgol. Maent yn gyfle i chi a’ch teulu ofyn cwestiynau i sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniadau iawn drwy:

  • Gwrdd â staff i drafod dewisiadau cwrs, gofynion mynediad ac i weld beth fydd y cwrs yn ei gynnwys.
  • Siarad gyda’n tîm am gostau Addysg Uwch a’r cymorth ariannol sydd ar gael. Gallwch hefyd drafod eich sefyllfa bersonol chi.
  • Cwrdd â’n tîm cymorth i drafod unrhyw gymorth dysgu arbennig sydd arnoch ei hangen.
  • Ymweld â WIAV, ei chyfleusterau gwych a gweld y llety sydd ar gael.
  • Cwrdd â myfyrwyr presennol a siarad gyda nhw am eu profiad o fywyd yn y Brifysgol.

Mae ein cwrs gradd newydd, BA Astudiaethau Lleisiol, wedi’i leoli yng Nghaerdydd felly mae dyddiadau diwrnodau agored y cwrs hwn yn wahanol i gampysau eraill a bydd angen ichi gadw lle ar y ffurflen berthnasol.