Staff

Cewch eich addysgu gan ymarferwyr proffesiynol sy’n arbenigwyr yn eu maes. Maent yn darparu gwybodaeth fanwl a thrylwyr ynghylch y diwydiant perfformio sydd ohono. Bydd eich astudiaethau’n cael eu hwyluso gan eu profiad a’u mewnwelediad personol.

Dennis O’ Neill CBE

Dennis O’ Neill CBE

Cyfarwyddwr

 

Dame Kiri Te Kanawa

Dame Kiri Te Kanawa

Llywydd Anrhydeddus

 

Jane Samuel

Jane Samuel

Pennaeth Cerddoriaeth

 

Linda Kitchen

Linda Kitchen

Darlithydd mewn Perfformio Lleisiol