Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Y Gyfraith

Y Gyfraithein cyrsiau

Mae'r gyfraith yn bwnc hynod ddiddorol, rhyfeddol sy’n llawn cymhlethdodau. Mae'r gyfraith yn sail i’n bywydau bob dydd ac yn rheoli popeth a wnawn yn unigolion ac yn gymdeithas.

Gall astudio'r gyfraith eich arwain at amrywiaeth o yrfaoedd cyffrous a heriol boed yn gyfreithiwr, yn fargyfreithiwr neu’n Gyfreithiwr Gweithredol Siartredig. I lwyddo yn y proffesiwn cyfreithiol, mae angen disgyblaeth, hyblygrwydd, ymroddiad ac uniondeb. Mae gwybodaeth am ddeddfwriaeth a'r gallu i addasu i wahanol sefyllfaoedd yn un wedd ar hyn. Mae llwyddiant hefyd yn gofyn am y gallu i roi theori ar waith. Mae ein cyrsiau'n darparu ar gyfer dysgu ymarferol, cyfleoedd lleoliad a gweithdai sy'n seiliedig ar sgiliau i helpu i'ch paratoi ar gyfer byd ymarfer cyfreithiol.

Rydym yn cynnig addysg gyfreithiol sy'n fodern, sy’n flaengar, sy’n canolbwyntio ar yrfa ac sy’n hawdd manteisio arni. Mae ein gradd Cyfraith ac Ymarfer Cyfreithiol yn paratoi'r myfyrwyr hynny sy'n dymuno cychwyn ar Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr (SQE) gyda'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo.

Dewch i leoliad cyfleus yng nghanol y ddinas lle gallwch gerdded yn hawdd i draeth trawiadol pan fyddwch yn astudio portffolio'r Gyfraith yn Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe.

Cyrsiau Israddedig
Cyrsiau Ôl-raddedig
Prentisiaeth gradd