Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Y Gymuned

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhan annatod o’r gymuned leol a cheisiwn wneud cyfraniad cadarnhaol i’r ardal a’i dinasyddion mewn amryw ffyrdd.