Ydds Hafan  -  Ymchwil  -  Ymchwil Yr Athrofa

Ymchwil Yr Athrofa

Yr Athrofa Centre for Education Logo

Mae ymchwil yn weithgarwch sydd wedi hen sefydlu yn Yr Athrofa ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod).  

Mae academyddion Yr Athrofa yn weithgar ym maes ymchwil a llawer ohonynt yn cael eu hystyried ar flaen y gad yng Nghymru a thu hwnt. Canolbwyntia ein hymchwil ar arfer ac mae’n berthnasol; ymgymerir ag ef yn aml mewn partneriaeth agos â sefydliadau sy’n gweithio mewn cymunedau yng Nghymru ac sydd o werth yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae’r Athrofa yn ymwneud â gweithgarwch ymchwil amrywiol ac arloesol yn gysylltiedig ag addysg, cwricwlwm a dilyniant, dysgu proffesiynol ac arweinyddiaeth, seicoleg, cymuned, cyfiawnder cymdeithasol a thegwch, ieithoedd, llythrennedd ac amlieithrwydd. 

Darllenwch fwy

Mae Canolfannau Ymchwil ac Arloesi wedi eu sefydlu mewn meysydd allweddol i gefnogi gwaith Yr Athrofa.  

Mae’r Canolfannau yn ymwneud â rhaglenni ymchwil tymor byr, canolig a hir er mwyn deall yn well yr heriau rydym ni fel addysgwyr yn eu hwynebu.

Maent yn gwerthuso ymchwil cyfredol mewn meysydd arbenigol, yn comisiynu ymchwil newydd, yn ymgysylltu’r proffesiwn ag ymchwil cymhwysol, yn rhannu canlyniadau ac yn cyhoeddi canfyddiadau.

Yn ogystal, mae Canolfannau Ymchwil ac Arloesi yn darparu’r sail y sefydlir rhaglenni dysgu proffesiynol ac addysg gychwynnol athrawon arni ac yn arwain ymchwil cymhwysol ledled y proffesiwn. Mae rhaglen gynhwysfawr o seminarau ymchwil yn cynnal y gwaith hwn.

Mae’r Canolfannau yn cynnwys rhai penodol ar gyfer: Seicoleg; Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu; Blynyddoedd Cynnar; Mathemateg; Arweinyddiaeth mewn Addysg; Llesiant a Chymunedau Gwydn; Entrepreneuriaeth Greadigol; a Llythrennedd Corfforol.