Ydds Hafan  -  Ymchwil  -  Ymchwil Yr Athrofa  -  Blynyddoedd Cynnar

Blynyddoedd Cynnar

Cynhelir ymchwil sy’n gysylltiedig â blynyddoedd cynnar bywydau plant ar draws Yr Athrofa ac mae’n ffocysu ar holl agweddau ar ddysgu a datblygiad plant o 0-8.

Hefyd, mae Ymchwilwyr Blynyddoedd Cynnar Yr Athrofa wedi cael sgiliau penodol sy’n gysylltiedig ag ymgymryd ag ymchwil gan gynnwys hyfforddi drwy ddefnyddio graddau arsylwi fel ECERS a SSTEW.

Mae’r ystod eang yma o sgiliau yn caniatáu i’r Athrofa gefnogi amrywiaeth o wahanol prosiectau ymchwil i gael dealltwriaeth unigryw o natur holistaidd datblygiad plant ac ymarfer blynyddoedd cynnar.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Natalie Macdonald neu natalie.macdonal@uwtsd.ac.uk