Canolfan Entrepreneuriaeth Greadigol

Mae menter yn dechrau gyda chreadigrwydd ac arloesi, ond mae’n dibynnu ar synnwyr cryf iawn o fusnes er mwyn gwneud iddi weithio.

Dyma beth sy’n symbylu’r Ganolfan Entrepreneuriaeth Greadigol, canolfan ar gyfer gweithgarwch rhyngddisgyblaethol sy’n grymuso timau’r Drindod Dewi Sant i helpu myfyrwyr, graddedigion, staff a’n cymuned fusnes nid yn unig i ddatblygu eu syniadau a’u cyfleoedd eu hunain, ond hefyd i’w gyrru nhw yn eu blaenau.  

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’n Rheolwr Menter:

Kathryn Penaluna
Ffôn: 01792 481199 
E-bost: kathryn.penaluna@uwtsd.ac.uk

Darllwn mwy