Lles a Chymunedau Cydnerth

Ydds Hafan  -  Ymchwil  -  Ymchwil Yr Athrofa  -  Lles a Chymunedau Cydnerth

Social Justice and Inclusion PhD

I ymateb i’r agenda llesiant, mae’n hanfodol cydnabod cymhlethdod y tirlun cymdeithasol a gwleidyddol.

I’r perwyl hwn, mae’r ymchwilwyr yn y ganolfan hon yn archwilio i lesiant trwy lens cyfiawnder cymdeithasol, sy’n hyrwyddo cymdeithasau a chymunedau teg a chynaliadwy. Mae’r cyfryw ymchwil yn rhoi sylfaen cadarn i ddamcaniaeth a pholisi gan danategu arfer gorau. Mae pedwar prif thema yn y ganolfan hon:

  • Cyfiawnder, hawliau a grymuso cymdeithasol
  • Llesiant
  • Cymunedau Cynaliadwy
  • Tegwch drwy Addysg

Mewn egwyddor, rydym yn ymwneud â defnyddio ymchwil i ddatblygu polisi ac arfer trwy ymgysylltu ag unigolion a chymunedau (e.e. cymunedau lle, arfer, rhwydweithiau, lleoliadau addysg ffurfiol ac anffurfiol), i hyrwyddo cyfiawnder a llesiant cymdeithasol.

Yr Athrofa Logo

Ewch i wefan Yr Athrofa

Cysylltwch â'r Athrofa: info@uwtsd.ac.uk

Visit our Instagram profileOfficial Twitter profileOfficial Facebook profile