Hafan YDDS  -  Ymchwil  -  Ymchwil Yr Athrofa  -  Seicoleg

Ymchwil Seicoleg

Mae gan yr adran Seicoleg yn Y Drindod Dewi Sant broffil ymchwil cryf a chyffrous ym meysydd seicoleg gymhwysol ac arbrofol.

Gyda hanes cryf o gydweithredu ac arloesi, mae gan y staff sy’n gweithio ym maes Seicoleg ystod o arbenigedd methodolegol gan gynnwys dulliau ansoddol, dylunio arbrofol a datblygu ymyriadau a gwerthuso.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am Grwpiau Ymchwil  y ganolfan isod.