Y Ganolfan Arweinyddiaeth Addysgol

Mae’r Ganolfan Arweinyddiaeth Addysgol yn ymateb i alwad genedlaethol am welliant yn y maes hwn a cheisia ddatblygu, ymgorffori a gwella rhaglenni sy’n gysylltiedig ag arweinyddiaeth addysgol.

Bydd y Ganolfan yn cydweithio’n agos ag arweinwyr addysgol yng Nghymru, gan gynnwys y rheiny mewn ysgolion a chonsortia addysg rhanbarthol, i fwrw ati i newid systemau a hwyluso lledaenu arfer gorau ar draws y wlad.

Bydd yn gwneud defnydd o ymchwil ac arloesedd rhyngwladol i greu datrysiadau ymarferol a fydd yn ychwanegu gwerth at y ddarpariaeth gyfredol yng Nghymru.

Bydd Grŵp Strategaeth Arweinyddiaeth yn gwrando ar gynigion yr Athrofa a bydd yr aelodau’n chwarae rhan lawn a gweithredol wrth weithredu’i darpariaeth ehangach o ran arweinyddiaeth.

Mae’r Ganolfan dan arweiniad yr Athro Peter Rabbett ac fe’i cefnogir gan staff ar draws yr Athrofa.

 

Ymchwil Byd-eang

Dysgu Proffesiynol yng Nghanada
Campbell, C., Osmond-Johnson, P., Faubert, B., Zeichner, K. and Hobbs-Johnson, A. (with Brown, S., DaCosta, P., Hales, A., Kuehn, L., Sohn, J. and Steffensen, K.). (2016). The state of educators’ professional learning in Canada. Oxford, OH: Learning Forward.


Beth sy’n gwneud addysgu gwych?
Coe, R., Aloisi, C., Higgins, S. and Elliot Major, L. (2014). What makes great teaching? Review of the underpinning research. Sutton Trust.


Datblygu addysgu gwych
Cordingley, P., Higgins, S., Greany, T., Buckler, N., Coles-Jordan, D., Crisp, B., Saunders, L. and Coe, R. (2015). Developing Great Teaching: Lessons from the international reviews into effective professional development. Teacher Development Trust.