Hafan YDDS  -  Ymchwil  -  Ymchwil Yr Athrofa  -  Dysgu Proffesiynol i Addysgwyr

Dysgu Proffesiynol i Addysgwyr

Yn arwain y ffordd ar gyfer Addysg yng Nghymru

Mae’r tîm Dysgu Proffesiynol yn Yr Athrofa yn gweithio gydag ysgolion, colegau a phartneriaid rhanbarthol a chenedlaethol eraill i ddatblygu a darparu ystod o gyfleoedd, rhaglenni a phrofiadau dysgu proffesiynol.

Rydym yn cynnig mynediad at ymchwil prifysgol a’r gallu i ymgysylltu ag ef, ac yn cynnig modelau hyblyg i gefnogi achrediad a chydnabyddiaeth dysgu proffesiynol i addysgwyr ym mhob sector.

Cofrestru Eich Diddordeb

Graddau Ôl-raddedig

Dysgu Proffesiynol i Addysgwyr

Student writting

Cwricwlwm, Addysgeg ac Arweinyddiaeth

Kids playing rugby match

Llythrennedd Corfforol

Mae gan Y Drindod Dewi Sant arbenigedd heb ei ail yn y maes hwn yn ogystal â’i phrofiad helaeth o weithio gydag ysgolion i gefnogi datblygiad llythrennedd ffisegol.

Mynnwch olwg ar yr hyn allwn gynnig

women thinking

Rhaglenni Cymraeg i Addysgwyr

Mae arbenigedd ein staff a’u profiad o addysgu ar y cynllun Sabothol Cymraeg yn golygu eu bod yn gallu cynnig hyfforddiant o’r radd flaenaf. Gellir cynnig hyfforddiant iaith ar delerau masnachol i’r sector addysg yng Nghymru, bod y rhain yn gyrsiau ar gyfer y sector addysg bellach neu’n gyrsiau HMS wedi’u teilwra, er mwyn ymateb i anghenion y sectorau cynradd ac uwchradd.

Mynnwch olwg ar yr hyn allwn gynnig

 

Magnifying Glass with Coloured Background

Cyflwyniad i Ymholi Proffesiynol

Ideal for practising teachers, leaders and learning support staff, this package of workshops gives you the skills you need to get started in professional enquiry.

Mynnwch olwg ar yr hyn allwn gynnig

Mynnwch olwg ar gyfleoedd i gynnig credydau am y rhaglenni dysgu proffesiynol mae eich sefydliad chi yn eu cynnig

Mae’r Brifysgol, trwy’r Academi, yn darparu ar gyfer achredu dysgu allanol a datblygu rhaglenni mewn dau gyd-destun:

  1. rhaglenni dysgu a datblygu mewnol cyflogwyr
  2. achredu rhaglenni dysgu a datblygu masnachol

Dysgwch ragor am ein gwasanaethau achredu.

A fyddai eich dysgwyr yn hoffi cwblhau rhaglenni cyn prifysgol achrededig?

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau ar-lein addysgiadol sydd yn rhad ac am ddim ac yn addas ar gyfer myfyrwyr Cyfnodau Allweddol 3 a 4 ac Ôl-16.

Mae’r cyrsiau’n cynnig llwybr dilyniant, o archwilio pynciau yn anffurfiol ac yn hamddenol, i astudio mwy strwythuredig gan arwain at 5-10 credyd ar Lefel 4. Mae pob cwrs wedi eu dylunio i ehangu sgiliau a gwybodaeth pwnc unigolion a darparu blas o Addysg Uwch.

Dysgwch ragor am ein cyrsiau

Mentergarwch mewn Addysg

Gwella dealltwriaeth fyd-eang o’r hyn mae’n ei olygu i fod yn addysgwr mentrus. Mae gan Y Drindod Dewi Sant arbenigedd byd-enwog yn y maes hwn ac mae’r brifysgol wedi gweithio gydag ysgolion yng Nghymru ac yn rhyngwladol. 

Ewch i'r Athrofa Ryngwladol ar gyfer Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (ARDEC) i wybod mwy.

Gwnewch Wahaniaeth...addysgwch