Diwrnodau Agored a Digwyddiadau Rhithwir


Mae mynychu Diwrnod Agored yn ffordd berffaith o weld drosoch eich hun beth sy'n gwneud bywyd a dysgu yn Y Drindod Dewi Sant mor arbennig.

DIGWYDDIAD DIWRNOD AGORED


Ein Campusau a'n Cyrsiau


Cyflwyniadau Cwrs Rhithwyr a Sesiynau Blasu

Os na allwch benderfynu ar y cwrs cywir i’w ddewis, neu os na allwch fynychu Diwrnod Agored corfforol, gallai sesiwn flasu eich helpu i ddeall beth i'w ddisgwyl wrth astudio yn Y Drindod Dewi Sant.

DOD O HYD I DDIGWYDDIAD


Dysgwch Mwy

 

Darganfod Mwy

 

Camu 'Mlaen yn Gynt Gyda'r Drindod Dewi Sant

Byddwch ar eich ennill gyda’n cyrsiau carlam yn YDDS.


Cysylltwch â Ni

Gallwch ddarganfod mwy am astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant trwy ymweld â'n tudalennau Astudio â Ni, ein ffonio ni ar 0300 323 1828 neu anfon e-bost at: gwybodaeth@ydds.ac.uk

Ewch i'n tudalennau Campysau, Lleoliadau a Chanolfannau i gael mwy o wybodaeth am yr hyn rydyn ni'n ei gynnig ledled y DU.