Diwrnodau Agored a Digwyddiadau Rhithwir


Mae mynychu Diwrnod Agored yn ffordd berffaith o weld drosoch eich hun beth sy'n gwneud bywyd a dysgu yn Y Drindod Dewi Sant mor arbennig.


Diwrnodau Agored ar y Campws

Swansea Students Working on Laptops Campws Abertawe
1 Hydref 2022

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys holl gyrsiau gradd israddedig ac ôl-raddedig PCYDDS Abertawe yn y meysydd pwnc canlynol:

Adeiladu, Astudiaethau Addysg
Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Newid yn yr Hinsawdd
Astudiaethau Nyrsio
Blynyddoedd Cynnar
Busnes a Rheoli
Cadwraeth Amgylcheddol
Celf a Dylunio (Coleg Celf Abertawe)
Cwnsela
Cyfrifeg a Chyllid
Cyfrifiadura, Digwyddiadau
Dylunio Modurol a Chludiant
Electroneg, Ffilm a Theledu, Ffotograffiaeth
Gofal Iechyd a Chymdeithasol
Gwasanathau Cyhoeddus
Pensaernïaeth, Rheoli, Chwaraeon
Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol
Seicoleg, TAR, Technoleg Cerddoriaeth
Twristiaeth, Hamdden a Lletygarwch
Y Gyfraith

Archebu Nawr

Two Lampeter students playing pool Campws Caerfyrddin
12 Hydref 2022

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys holl gyrsiau gradd israddedig ac ôl-raddedig PCYDDS Caerfyrddin yn y meysydd pwnc canlynol:

Actio/Drama Gymhwysol
Astudiaethau Plentyndod ac Addysg
Addysg Athrawon, 
Busnes a Rheolaeth
Chwaraeon
Cynhyrchu Cyfryngau Digidol
Dylunio Set a Theatr
Gwneud Ffilmiau Antur
Gwyddor Cymdeithasol
Iechyd ac Addysg Awyr Agored
Ieuenctid A Chymuned
Nyrsio
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Seicoleg

Archebu Nawr

Two Lampeter Student Smiling Campws Llambed
8 Hydref 2022

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys holl gyrsiau gradd israddedig ac ôl-raddedig PCYDDS Llambed yn y meysydd pwnc canlynol:

Gwareiddiadau’r Henfyd
Hanes yr Henfyd, Anthropoleg
Archaeoleg, Astudiaethau Celtaidd
Astudiaethau Tsieineaidd
Clasuron Gwareiddiad, Clasurol
Gwrthdaro a Rhyfel
Ysgrifennu Creadigol
Treftadaeth, Hanes
Sylfaen y Dyniaethau
Datblygu Rhyngwladol
Y Celfyddydau Breiniol
Astudiaethau Canoloesol
Athroniaeth, Astudiaethau Crefyddol
Sinoleg, Cydanrhydedd

Archebu Nawr

Go to Open Day booking form. Campws Caerdydd
20 Awst 2022

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys holl gyrsiau gradd israddedig ac ôl-raddedig PCYDDS Caerdydd yn y meysydd pwnc canlynol:

Dawns Fasnachol
Theatr Gerdd
Perfformio (cyfrwng Cymraeg)
Perfformio Lleisol

Archebu Nawr
Cyflwyniadau Cwrs Rhithwyr a Sesiynau Blasu

Os na allwch benderfynu ar y cwrs cywir i’w ddewis, neu os na allwch fynychu Diwrnod Agored corfforol, gallai sesiwn flasu eich helpu i ddeall beth i'w ddisgwyl wrth astudio yn Y Drindod Dewi Sant.

DOD O HYD I DDIGWYDDIAD


Dysgwch Mwy

 

Darganfod Mwy

 

Camu 'Mlaen yn Gynt Gyda'r Drindod Dewi Sant

Byddwch ar eich ennill gyda’n cyrsiau carlam yn YDDS.


Cysylltwch â Ni

Gallwch ddarganfod mwy am astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant trwy ymweld â'n tudalennau Astudio â Ni, ein ffonio ni ar 0300 323 1828 neu anfon e-bost at: gwybodaeth@ydds.ac.uk

Ewch i'n tudalennau Campysau, Lleoliadau a Chanolfannau i gael mwy o wybodaeth am yr hyn rydyn ni'n ei gynnig ledled y DU.