Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld  -  Diwrnodau Agored Caerdydd


Dyddiad Diwrnodau Agored Caerdydd

  • 18 Ionawr 2020
  • 2 Mai 2020

Mae mynychu Diwrnod Agored yn ffordd wych i ddysgu rhagor am y Brifysgol.

Maent yn gyfle i chi a’ch teulu ofyn cwestiynau i sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad iawn trwy:

  • Gwrdd â staff i drafod dewisiadau cwrs, gofynion mynediad ac i weld beth fydd y cwrs yn ei gynnwys.
  • Siarad gyda’n tîm am gostau Addysg Uwch a’r cymorth ariannol sydd ar gael. Gallwch hefyd drafod eich sefyllfa bersonol.
  • Cwrdd â’r tîm cymorth i drafod unrhyw gymorth dysgu arbennig y bydd arnoch ei angen.
  • Ymweld â WIAV / Canolfan Berfformio Cymru, ei chyfleusterau gwych, a gweld y llety sydd ar gael.
  • Cwrdd â myfyrwyr presennol a siarad gyda nhw am eu profiad o fywyd Prifysgol.