Diwrnodau Agored CaerdyddFFORDD BERFFAITH O ARCHWILIO EIN CAMPWS

Yn Niwrnod Agored Y Drindod Dewi Sant, gallwch:

  • Gwrdd â'r darlithwyr a fydd yn helpu i lunio eich dyfodol.
  • Ymweld â Chaerdydd a blasu diwylliant yr ardal.
  • Ystyried y llety sydd ar gael.
  • Darganfod y mannau lle gallwch astudio a chymdeithasu.
  • Eich dychmygu eich hun yn byw ac yn astudio yng Nghaerdydd.

Diwrnod Agored Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru (WAVDA)

20 Awst 2022

Archebu Nawr

Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer y cyrsiau canlynol:

Dawns Fasnachol (BA) | BA Theatr Gerdd | BA Perfformio (Cyfrwng Cymraeg) |BMus Perfformio Lleisiol | MA Theatr - Perfformio (Cyfrwng Cymraeg)  | MA Theatr - Cyfarwyddo (Cyfrwng Cymraeg)  |  MA Theatr (Theatr Gerddorol) MA Astudiaethau Lleisiol Uwch  |  MA Perfformio (Repetiteur a Chyfeilio)

Academi unigryw sy'n cynnig rhaglenni arbenigol a fydd yn darparu’r myfyrwyr gyda thechneg gadarn ynghyd â dealltwriaeth eang o'r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Gan adeiladu ar lwyddiant Academi Llais Ryngwladol Cymru a Chanolfan Berfformio Cymru, mae WAVDA yn bair o greadigrwydd, gan ddatblygu actorion, cantorion a chyfarwyddwyr y dyfodol. Mae moeseg gwaith yr Academi yn seiliedig ar barch a chydweithio, mae ein myfyrwyr yn gweithio gydag arbenigwyr o’r diwydiant i fireinio eu sgiliau yn barod ar gyfer eu gyrfaoedd.

Cardiff Campus