Diwrnodau Agored Caerdydd


Mae mynychu Diwrnod Agored yn ffordd wych i ddysgu rhagor am y Brifysgol.

Maent yn gyfle i chi a’ch teulu ofyn cwestiynau i sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad iawn trwy:

 • Gwrdd â staff i drafod dewisiadau cwrs, gofynion mynediad ac i weld beth fydd y cwrs yn ei gynnwys.
 • Siarad gyda’n tîm am gostau Addysg Uwch a’r cymorth ariannol sydd ar gael. Gallwch hefyd drafod eich sefyllfa bersonol.
 • Cwrdd â’r tîm cymorth i drafod unrhyw gymorth dysgu arbennig y bydd arnoch ei angen.
 • Ymweld â WIAV / Canolfan Berfformio Cymru, ei chyfleusterau gwych, a gweld y llety sydd ar gael.
 • Cwrdd â myfyrwyr presennol a siarad gyda nhw am eu profiad o fywyd Prifysgol.

Dyddiad Diwrnodau Agored Caerdydd 

 • 12 Hydref 2019
 • 18 Ionawr 2020
 • 9 Mai 2020

Cyrsiau Caerdydd

 • BA Perfformio (Cyfrwng Cymraeg)
 • BA Vocal Studies
 • BA Musical Theatre
 • MA Theatre- Musical Theatre
 • MA Theatr- Perfformio (Cyfrwng Cymraeg)
 • MA Theatr - Cyfarwyddo (Cyfrwng Cymraeg)
 • PGDip in Advanced Pianoforte
 • MA Advanced Vocal Studies