Diwrnodau Agored CaerdyddFfordd berffaith i archwilio’n campysau

Ein diwrnodau agored yw’r ffordd berffaith i archwilio’n campysau, gweld ein cyfleusterau a phrofi popeth sydd gan i’w gynnig:

  • Gwrdd â staff i drafod dewisiadau cwrs, gofynion mynediad ac i weld beth fydd y cwrs yn ei gynnwys.
  • Siarad gyda’n tîm am gostau Addysg Uwch a’r cymorth ariannol sydd ar gael. Gallwch hefyd drafod eich sefyllfa bersonol.
  • Cwrdd â’r tîm cymorth i drafod unrhyw gymorth dysgu arbennig y bydd arnoch ei angen.
  • Ymweld â WIAV / Canolfan Berfformio Cymru, ei chyfleusterau gwych, a gweld y llety sydd ar gael.
  • Cwrdd â myfyrwyr presennol a siarad gyda nhw am eu profiad o fywyd Prifysgol.