Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld  -  Diwrnodau Agored Caerdydd  -  Canolfan Berfformio Cymru (CBC)

cbc open day

Dyddiad Diwrnodau Agored Caerdydd

  • 18 Ionawr 2020
  • 9 Mai 2020

Dewch i ddysgu mwy am gyrsiau Canolfan Berfformio Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd.

Cyfle i ddatblygu technegau cadarn law yn llaw â dealltwriaeth o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Os oes gennych eich golygon ar gamu ar lwyfannau theatrau, neuaddau cyngerdd neu o flaen camerâu stiwdio deledu a’ch bod yn meddu ar yr egni, yr ymroddiad a’r penderfyniad i lwyddo, yna byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau bod eich doniau yn cael eu datblygu i’w llawn botensial.

Mae mynychu Diwrnod Agored yn ffordd wych i chi ddysgu am y Brifysgol a’r rhaglenni. Maent yn gyfle i chi a’ch teulu ofyn cwestiynau i sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad iawn trwy:

  • Gwrdd â’r staff academaidd i drafod opsiynau cyrsiau, gofynion mynediad ac i weld beth fydd y cwrs yn ei gynnwys.
  • Siarad gyda’n swyddogion cyllid a dysgu am gostau Addysg Uwch a’r cymorth ariannol sydd ar gael. Cewch hefyd drafod eich sefyllfa unigol chi.
  • Cwrdd â’n tîm cymorth dysgu i drafod unrhyw gymorth dysgu arbennig allai fod arnoch ei angen.
  • Mynd o gwmpas ein campysau, eu cyfleusterau gwych; ac edrych ar y llety sydd ar gael.
  • Cwrdd â myfyrwyr presennol a siarad gyda nhw am eu profiad o fywyd yn y Brifysgol

Mae Canolfan Berfformio Cymru wedi ei leoli yng Nghaerdydd felly mae dyddiadau diwrnodau agored y cwrs hwn yn wahanol i'r campysau eraill ac mae angen archebu lle ar y ffurflen briodol.