Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV)

WIAV open day

Mae mynychu Diwrnod Agored yn ffordd wych i ddysgu rhagor am y Brifysgol.

Maent yn gyfle i chi a’ch teulu ofyn cwestiynau i sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad iawn trwy:

  • Gwrdd â staff i drafod dewisiadau cwrs, gofynion mynediad ac i weld beth fydd y cwrs yn ei gynnwys.
  • Siarad gyda’n tîm am gostau Addysg Uwch a’r cymorth ariannol sydd ar gael. Gallwch hefyd drafod eich sefyllfa bersonol.
  • Cwrdd â’r tîm cymorth i drafod unrhyw gymorth dysgu arbennig y bydd arnoch ei angen.
  • Ymweld â WIAV, ei chyfleusterau gwych, a gweld y llety sydd ar gael.
  • Cwrdd â myfyrwyr presennol a siarad gyda nhw am eu profiad o fywyd Prifysgol.

Mae ein cwrs gradd newydd, BA mewn Astudiaethau Llais, wedi’i leoli yng Nghaerdydd felly mae dyddiadau diwrnod agored y cwrs hwn yn wahanol i’r campysau eraill a bydd angen ichi gadw lle ar y ffurflen berthnasol.