PCYDDS Hafan  -  Cyrsiau ac Astudio  -  Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld  -  Diwrnod Agored TAR

Diwrnod Agored TAR

Rydym yn cynnal diwrnodau agored rheolaidd trwy gydol y flwyddyn. I gadw lle, llenwch y ffurflen isod.

Yn ein digwyddiadau agored gallwch:  

  • Gwrdd â’n tiwtoriaid
  • Gofyn am gyngor ar wneud cais
  • Cymryd rhan mewn sesiwn blas ar addysgu
  • Siarad gydag Ymgynghorwyr Cyllid Myfyrwyr

Gofynnwn i’n gwesteion ddod i gofrestru Yn Adeilad IQ, Campws Glannau Abertawe, SA1 8PH.

Bydd rhaglen fanwl yn cael ei hanfon atoch yn yr wythnos cyn eich dewis ddigwyddiad.

Addysg Athrawon Cyngor ar wneud cais Gwybodaeth Bwrsariaeth Tystebau myfyrwyr