DIWRNODAU AGORED ABERTAWEFFORDD BERFFAITH I ARCHWILIO EIN CAMPWS

Rhith-Ddiwrnodau Agored Abertawe

O ganlyniad i bryderon diogelwch, mae ein Diwrnodau Agored i gyd yn cael eu darparu ar-lein bellach.

Mae ein Rhith-ddiwrnodau Agored yn cynnig cyfle gwych i chi gael blas go iawn ar sut brofiad yw astudio gyda ni yma yn PCYDDS.

14:00 – 16:00 (13 & 14 Awst 2020) | 11.00 - 13.00 (15 Awst 2020)

Cadwch le | 13 Awst Cadwch le | 14 Awst Cadwch le | 15 Awst

Mae ein diwrnodau agored yn Abertawe yn cynnwys cyrsiau yn y meysydd canlynol:

Addysg Grefyddol | Astudiaethau Busnes | Bioleg | Celf a Dylunio | Cemeg | Cerddoriaeth | CynraddCyfrifiadura a TGCh | Cymraeg | Daearyddiaeth | Drama | Dylunio a Thechnoleg | Ffiseg | Hanes | Ieithoedd Tramor Modern | Mathemateg | Saesneg