Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld  -  Diwrnod Agored TAR

Gwnewch wahaniaeth... addysgwch! Diwrnod Agored

Rydym yn cynnal diwrnodau agored rheolaidd trwy gydol y flwyddyn.

Diwrnod Agored Nesaf
27 Mehefin 2020

Cadwch le

Yn anffodus, o ganlyniad i’r achosion Coronafeirws rydym wedi gorfod gohirio nosweithiau agored TAR/BA Add y mis nesaf am gyfnod amhenodol.

Ond rydym yn gwneud trefniadau gan gymryd y byddwn yn ailafael yn ein rhaglenni Addysg Athrawon yn ôl yr arfer o fis Medi ymlaen, ac nid ydym am i chi fethu’r cyfle i ddysgu rhagor am yr hyn sydd gan Y Drindod Dewi Sant i’w gynnig!

Yn ddarparwr Addysg Athrawon mwyaf a hynaf Cymru, mae’r Drindod yn gweithio gyda mwy na 100 o ysgolion partner ar draws De Cymru ac mae’n ymrwymo i gefnogi ein holl myfyrwyr i fod yn athrawon dosbarth ysbrydoledig.

Er y bydd ein nosweithiau wyneb i wyneb yn cael eu gohirio, byddwn yn dal i gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr gysylltu â’n tiwtoriaid cyfeillgar a phrofiadol i drafod ein rhaglenni, gofynion mynediad, bwrsarïau, lleoliadau ysgol ac unrhyw gwestiynau eraill a allai fod gennych.

Boed yn alwad ar-lein neu’n sgwrs dros y ffôn, does ond rhaid i chi glicio botwm neu godi’r ffôn, a byddwn yn fwy na pharod i ymateb i unrhyw gwestiwn sydd gennych.

Felly, cofrestrwch i ddangos eich diddordeb ac fe gysylltwn â chi gyda rhagor o wybodaeth. Edrychwn ymlaen at siarad gyda chi’n fuan!

 

Yn ein digwyddiadau agored gallwch:  

  • Gwrdd â’n tiwtoriaid
  • Gofyn am gyngor ar wneud cais
  • Cymryd rhan mewn sesiwn blas ar addysgu
  • Siarad gydag Ymgynghorwyr Cyllid Myfyrwyr.

Bydd rhaglen fanwl yn cael ei hanfon atoch yn yr wythnos cyn eich dewis ddigwyddiad.

Cynhelir digwyddiadau agored yn Abertawe yn yr adeilad IQ ar ein campws SA1 (Cod post: SA1 8EW).  Mae cofrestru’n dechrau am 10am.

Dolenni perthnasol