Rydym ni’n trefnu ac yn cynnal Academi Haf y Dyniaethau ar gampws Llambed i’r rheini sydd â diddordeb mewn archwilio’r dyniaethau mewn lleoliad prydferth, unigryw.

Mae Academi Haf y Dyniaethau yn ddigwyddiad preswyl, sy’n ddelfrydol i’r rheini sydd â diddordeb mewn gwneud gradd mewn pwnc yn y dyniaethau, gwneud ffrindiau newydd, a gweld sut mae hi i fyw fel myfyriwr.

Mae manylion Academi Haf y Dyniaethau 2018 ar y gweill ... cadwch lygad ar y wefan!

Yn y cyfamser, gwyliwch ein fideo o academi breswyl yr haf diwethaf i roi blas i chi ar brofiadau Academi Haf y Dyniaethau.

Oes cwestiwn gennych chi? Cysylltwch â ni