Diwrnod Agored Porth i’r Dyniaethau

Group of Mature Students

Os hoffech chi wybod mwy am y rhaglen Porth i’r Dyniaethau, mae croeso mawr i chi ddod i Ddiwrnod Agored Porth i’r Dyniaethau.

Cewch gyfle i siarad â’r cyfarwyddwr rhaglen am y cwrs a siarad â’r timau gwasanaethau myfyrwyr am eich dewisiadau o ran cyllid myfyrwyr, cymorth dysgu a llety.  

Gallwch chi ddod i Ddiwrnod Agored Porth i'r Dyniaethau rhwng 12-2pm neu 4.30pm-6pm ar:

Dyddiad i’w gadarnhau

Os oes gennych chi frwdfrydedd i ddysgu, ac rydych chi’n dymuno camu’n ôl i mewn i fyd addysg, rydym ni yma i’ch helpu chi i’r cyfeiriad iawn.

Llenwch y ffurflen i gadw lle isod a rhown ni wybodaeth bellach i chi.  

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych!