Penwythnos Pontio PCYDDS Llambed

Mae Penwythnos Pontio Campws Llambed PCYDDS yn ddigwyddiad am ddim i ddisgyblion chweched dosbarth sy’n byw yng Nghymru ac sydd ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth, Syndrom Asperger neu anabledd na ellir ei weld.

Gall pontio o ysgol neu goleg fod yn brofiad brawychus i bawb, bydd Penwythnos Pontio Llambed yn rhoi cyfle i chi brofi bywyd prifysgol ar y campws gyda chyfle i ddatblygu sgiliau byw’n annibynnol a chyfle i ddarganfod rhagor am y cymorth y byddech yn debygol o’i gael yn y Brifysgol.

Mae’r penwythnos yn dechrau am 2pm ddydd Gwener 27 Gorffenaf ac yn para tan 10am ddydd Llun 30 Gorffenaf ac yn cynnwys:

 • Aros am ddim dros 2 noson mewn neuaddau ar y campws gyda bwyd
 • Sesiynau Academaidd
 • Gweithgareddau cymdeithasol ar y ddwy noson
 • Profiad uniongyrchol o’r cymorth y gall PCYDDS Llambed ei gynnig megis:
 • Cymorth Academaidd Arbenigol
 • Mentora Arbenigol i fyfyrwyr sydd ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth a/neu Anawsterau Iechyd Meddwl
 • Cymorth Trefnu a Chynllunio
 • Cymorth Ymarferol
 • Cymorth Gwneud Nodiadau
 • Cymorth Technoleg Gynorthwyol
 • Cymorth gyda Cheisiadau a Phrosesau ar gyfer Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)

Gallwn gynnig y digwyddiad hwn i uchafswm o 20 ymgeisydd. Derbynnir archebion ar sail y cyntaf i’r felin, felly archebwch yn gynnar i gadw’ch lle os gwelwch yn dda.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y penwythnos mae croeso i chi gysylltu â Lisa Corcoran, Swyddog Marchnata ar 01570 424959 neu e-bostiwch l.corcoran@uwtsd.ac.uk

Croeso i rieni fynychu’r penwythnos os hoffent wneud hynny. Cysylltwch â Lisa Corcoran drwy’r manylion a ddarperir uchod.  Bwriadwn gynnal sesiynau ar wahân i rieni, gan amlinellu beth mae Lwfans Myfyrwyr Anabl yn ei gynnwys, y broses ymgeisio ac asesu, y cymorth technolegol sydd ar gael a chyfle i gwrdd â staff cymorth ac academyddion.

Croeso i rieni fynychu’r penwythnos os hoffent wneud hynny. Cysylltwch â Lisa Corcoran drwy’r manylion a ddarperir uchod.  Bwriadwn gynnal sesiynau ar wahân i rieni, gan amlinellu beth mae Lwfans Myfyrwyr Anabl yn ei gynnwys, y broses ymgeisio ac asesu, y cymorth technolegol sydd ar gael a chyfle i gwrdd â staff cymorth ac academyddion