Diwrnodau Agored Abertawe

Swansea Coastline

Dewch i’n gweld ni ar ddiwrnod agored i weld beth sydd gan Y Drindod Dewi Sant i’w gynnig i chi ynghanol dinas glan môr Abertawe.

Dewch i gwrdd â’r darlithwyr ac archwilio ein safleoedd canol dinas. Ein hychwanegiad diweddaraf, SA1 Glannau Abertawe, yw cartref pwrpasol £300m newydd y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg (FACE) a’r Athrofa .

Daw SA1 Glannau Abertawe â gwledd o brofiad addysgu i leoliad newydd anhygoel ger tywod euraidd Bae Abertawe. Mae'r offer mwyaf modern yn cyfarfod ag addysgu blaengar mewn canolfan addysgu gweithredol fodern. 

Mae Canolfan Ddylunio Alex a Chanolfan Dinefwr ar gyfer Celf, yn yr ardal ddiwylliannol fywiog, a Champws Busnes trawiadol Abertawe, ychydig funudau ar droed o’r môr, siopau, adloniant a gweithgareddau.     

Bydd eich profiad ar ddiwrnod agored hefyd yn cynnwys y cyfle i weld llety ac i siarad â gwasanaethau myfyrwyr a chyllid.


Hyfforddiant Athrawon 

Sylwch, os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn athro ac nid oes gennych radd yn barod, efallai y bydd angen ichi fynychu diwrnod agored ar gampws Caerfyrddin lle mae ein gradd addysgu wedi'i lleoli. 

Os ydych yn raddedig a hoffech ddysgu rhagor am ein rhaglenni Hyfforddi Athrawon TAR cofrestrwch yma. Rydym yn cynnal diwrnodau agored TAR ar yr un adeg â diwrnodau agored israddedig Abertawe, ond hefyd yn cynnig rhai digwyddiadau gyda’r nos hefyd.  

Ewch i’r ffurflen cais yma (Fersiwn Saesneg)

 

Dyddiad Diwrnodau Agored Abertawe 

 • 5 Hydref 2019
 • 30 Tachwedd 2019

Rhaglenni Diwrnod Agored Abertawe

Dydd Agored Abertawe

Diwrnod Agored TAR

Cyrsiau Abertawe

Celf a Dylunio - SA1 3EU

 • Hysbysebu | Dylunio Graffig | Darlunio
 • Animeiddio | Dylunio Gemau
 • Dylunio Modurol | Cynnyrch | Patrwm Arwyneb
 • Crefftau Dylunio | Gwydr
 • Cerddoriaeth
 • Ffotograffiaeth | Ffilm, Teledu | Dylunio Set

Busnes a Rheolaeth - SA1 1NE

 • Cyfrifeg | Busnes 
 • Iechyd | Gofal Cymdeithasol | Nyrsio 
 • Gwasanaethau Cyhoeddus | Gwyddorau’r Heddlu  
 • Rheolaeth Chwaraeon 
 • Twristiaeth | Digwyddiadau 

Addysg a Chymunedau - SA1 8EW

 • Cwnsela
 • Blynyddoedd Cynnar 
 • Addysg 
 • Seicoleg 
 • TAR (addysgu)

Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg - SA1 8EW

 • Pensaernïaeth | Adeiladu 
 • Cyfrifiadura | Electroneg 
 • Amgylcheddol
 • Logisteg | Trafnidiaeth
 • Peirianneg | Gweithgynhyrchu
 • Chwaraeon Moduro
 • Sylfaen STEM