Diwrnodau Agored Abertawe

Swansea Coastline

Dewch i’n gweld ni ar ddiwrnod agored i weld beth sydd gan Y Drindod Dewi Sant i’w gynnig i chi ynghanol dinas glan môr Abertawe.

Dewch i gwrdd â’r darlithwyr ac archwilio ein safleoedd canol dinas. Ein hychwanegiad diweddaraf, SA1 Glannau Abertawe, yw cartref pwrpasol £300m newydd y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg (FACE) a’r Athrofa .

Daw SA1 Glannau Abertawe â gwledd o brofiad addysgu i leoliad newydd anhygoel ger tywod euraidd Bae Abertawe. Mae'r offer mwyaf modern yn cyfarfod ag addysgu blaengar mewn canolfan addysgu gweithredol fodern. 

Mae Canolfan Ddylunio Alex a Chanolfan Dinefwr ar gyfer Celf, yn yr ardal ddiwylliannol fywiog, a Champws Busnes trawiadol Abertawe, ychydig funudau ar droed o’r môr, siopau, adloniant a gweithgareddau.     

Bydd eich profiad ar ddiwrnod agored hefyd yn cynnwys y cyfle i weld llety ac i siarad â gwasanaethau myfyrwyr a chyllid.


Hyfforddiant Athrawon 

Sylwch, os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn athro ac nid oes gennych radd yn barod, efallai y bydd angen ichi fynychu diwrnod agored ar gampws Caerfyrddin lle mae ein gradd addysgu wedi'i lleoli. 

Os ydych yn raddedig a hoffech ddysgu rhagor am ein rhaglenni Hyfforddi Athrawon TAR cofrestrwch yma. Rydym yn cynnal diwrnodau agored TAR ar yr un adeg â diwrnodau agored israddedig Abertawe, ond hefyd yn cynnig rhai digwyddiadau gyda’r nos hefyd.  

Ewch i’r ffurflen cais yma (Fersiwn Saesneg)