Diwrnodau Agored Abertawe

Swansea Coastline

Mae dod i ddiwrnod agored yn ffordd wych i ddysgu rhagor am ein campysau, ein cyrsiau a dinas Abertawe.

Rydym yn cynnal diwrnodau agored rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ar gyfer ein cyrsiau israddedig sydd wedi'u lleoli yn Abertawe.  

Mewn diwrnod agored, gallwch: 

  • gwrdd â’n staff
  • sgwrsio gyda thiwtoriaid ac arbenigwyr maes pwnc
  • gweld ein cyfleusterau 
  • ymweld â’n llety
  • siarad gyda chyllid myfyrwyr ac ymgynghorwyr cymorth
  • dysgu am fywyd myfyrwyr yn Abertawe

Lawrlwytho Rhaglen Dydd Agored Abertawe


Hyfforddiant Athrawon 

Sylwch, os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn athro ac nid oes gennych radd yn barod, efallai y bydd angen ichi fynychu diwrnod agored ar gampws Caerfyrddin lle mae ein gradd addysgu wedi'i lleoli. 

Os ydych yn raddedig a hoffech ddysgu rhagor am ein rhaglenni Hyfforddi Athrawon TAR cofrestrwch yma. Rydym yn cynnal diwrnodau agored TAR ar yr un adeg â diwrnodau agored israddedig Abertawe, ond hefyd yn cynnig rhai digwyddiadau gyda’r nos hefyd.  

Ewch i’r ffurflen cais yma (Fersiwn Saesneg)