Diwrnodau Agored Caerfyrddin

Mae dod i ddiwrnod agored yn ffordd wych i ddysgu rhagor am Campws Caerfyrddin.

Rydym yn cynnal diwrnodau agored reolaidd drwy gydol y flwyddyn ar gyfer ein Graddau Israddedig sydd wedi'u lleoli yng Nghaerfyrddin.

  • Carmarthen Campus
  • Carmarthen Campus
  • Carmarthen Campus
  • Carmarthen Campus

Diwrnodau Agored Campws Caerfyrddin

  • 28 Medi 2019

Rhaglenni Diwrnod Agored Caerfyrddin

Dydd Agored Caerfyrddin

Cyrsiau Campws Caerfyrddin

Ysgol Fusnes Caerfyrddin

Busnes a Rheolaeth | Rheolaeth Menter Wledig | Rheolaeth Diwydiannau Diwylliannol

Caerfyrddin Greadigol

Actio | Astudiaethau Cyfarthrebu | Cynhyrchu Ffilmiau | Cynhyrchu Ffilmiau Antur | Dawns | Dylunio a Chynhrychu Theatr| Newyddiaduraeth

Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored

Addysg Antur Awyr Agored | Addysg Gorfforol | Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd | Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff | Iechyd, Maeth a Ffordd o Fyw | Therapi Chwaraeon

Yr Athrofa

Addysg Gynradd gyda Statws Athro Cymwysedig | Astudiaethau Addysg: Cynradd | Applied Psychology | Blynyddoedd Cynnar | Cymdeithaseg | Eiriolaeth | Gwaith Ieunctid a Chymuned | Seicoleg Gymhwysol


  • Dysgais lawer iawn yn y Diwrnod Agored am y brifysgol a’r cwrs. Atebodd y staff yr holl gwestiynau oedd gen i’n rhwydd ar bob cyfle

Diolch yn fawr am fore da iawn, dysgais lawer ac mae fy hunan-hyder yn fy ngallu i wneud hynn wedi'i adfer. Roedd pawb yn barod iawn i helpu