Taster days banner

Os ydych yn ystyried astudio yn Y Drindod Dewi Sant on heb benderfynu ar ba gwrs eto, beth am fynychu un o'n diwrnodau blasu? 

Mae ystod eang o gyrsiau blasu gennym, sy'n cynnig cyfle gwych i chi brofi gweithdai, tiwtorialau a/neu ddarlithoedd mewn awrgylch prifysgol. Os taw dyma'ch tro cyntaf ar gampws prifysgol, peidiwch â phoeni, byddwn yn sicrhau eich bod yn teimlo'n gartrefol o fewn dim.  

Dyma restr o'r diwrnodau blasu sydd ar y gweill a cysylltwch gyda ni os hoffech chi fynychu un. Byddwch yn falch eich bod wedi mynychu un!

Diwrnodau Blasu Abertawe


Diwrnodau Blasu Llambed