Taster days banner

Os ydych yn ystyried astudio yn Y Drindod Dewi Sant on heb benderfynu ar ba gwrs eto, beth am fynychu un o'n diwrnodau blasu? 

Mae ystod eang o gyrsiau blasu gennym, sy'n cynnig cyfle gwych i chi brofi gweithdai, tiwtorialau a/neu ddarlithoedd mewn awrgylch prifysgol. Os taw dyma'ch tro cyntaf ar gampws prifysgol, peidiwch â phoeni, byddwn yn sicrhau eich bod yn teimlo'n gartrefol o fewn dim.  

Dyma restr o'r diwrnodau blasu sydd ar y gweill a cysylltwch gyda ni os hoffech chi fynychu un. Byddwch yn falch eich bod wedi mynychu un!

Nosweithiau Agored Rhithwir

Diwrnodau Blasu Caerfyrddin

Nid oes Diwrnodau Blasu wedi’u trefnu ar Gampws Caerfyrddin ar hyn o bryd.


Diwrnodau Blasu Abertawe


Diwrnodau Blasu Llambed