Swansea College of Art Taster Day

Mae Diwrnodau Blasu Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn gyfle i gwrdd â myfyrwyr presennol, edrych o gwmpas ein cyfleusterau gwych a chymryd rhan mewn profiad ymarferol a fydd yn rhoi blas ichi ar arferion addysgu’r cwrs. Bydd y staff academaidd ar gael i ateb cwestiynau unigol ac mae croeso i’r sawl sy’n mynychu ddod ag enghreifftiau o’u gwaith eu hunain gyda nhw am gyngor anffurfiol ar eu portffolio.

Cysylltwch â Coleg Celf Abertawe am fanylion

E-bost: artanddesign@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01792 481285