Arlunio a Dylunio (gan gynnwys Celfyddydau Perfformio)

Rhaglen y Dydd

Gofynnwn i’n gwesteion ddod i Adeilad Alex, yng nghanol Ardal Celfyddydau dinas Abertawe. Bydd te, coffi a lluniaeth ysgafn ar gael yn rhad ac am ddim yn ystod y dydd. Bydd Llysgenhadon Myfyrwyr ar law i ddangos yr Ysgolion Academaidd ichi, ond os byddwch yn mynd ar goll ar unrhyw adeg, ewch yn ôl i’r Ddesg Gofrestru.

9.30-10:30 Cofrestru yn Adeilad Alex

Ffair Wybodaeth - Adeilad Alex
Dyma gyfle am sgwrs wyneb i wyneb gyda’r swyddogion Cyllid Myfyrwyr, Cymorth Dysgu ac Undeb y Myfyrwyr.

10.30 Croeso i Y Drindod Dewi Sant - Yr Ystafell Ddarllen.

11.15 Taith Pwnc Penodol.

12.30-2.30 Cinio ym mar Coffi Dinefwr.

12.30ymlaen - ffair wybodaeth
Dyma gyfle am sgwrs wyneb i wyneb gyda’r swyddogion Cyllid Myfyrwyr, Cymorth Dysgu ac Undeb y Myfyrwyr.

13.30 Taith Pwnc Penodol - Derbynfa Dinefwr.

Parcio

Hoffwn eich bod yn cael y cyfle i fwynhau holl atyniadau Abertawe, felly mae gennym drefniant gyda NCP Orchard Street, SA1 5AS.

Bydd unrhyw un sy’n dod i Ddiwrnod Agored YDDS yn gallu parcio am ddim drwy’r dydd yn yr NCP ar Orchard Street (SA1 5AS).

Dim ond taith fer ar droed ydy adeilad Alex o’r Maes Parcio. Y cwbl sy’n rhaid ichi ei wneud yw casglu’ch tocyn dilysu gan un o gynrychiolwyr marchnata YDDS yn ystod y Diwrnod Agored. NCP Orchard Street - SA1 5AS.