Pob Pwnc arall (gan gynnwys TAR)

Rhaglen y Dydd

Gofynnwn i’n gwesteion ddod i gofrestru yng Nghanolfan Dylan Thomas, 1 Somerset Place, SA1 1RR. Bydd te, coffi a lluniaeth ysgafn ar gael yn rhad ac am ddim yn ystod y dydd. Bydd Llysgenhadon Myfyrwyr ar law i ddangos yr Ysgolion Academaidd ichi, ond os byddwch yn mynd ar goll ar unrhyw adeg, ewch yn ôl i’r Ddesg Gofrestru.

10-10.30 Cofrestru, bydd te a choffi ar gael.

Ffair Wybodaeth yng Nghanolfan Dylan Thomas - Dyma gyfle am sgwrs wyneb i wyneb gyda’r swyddogion Cyllid Myfyrwyr, Cymorth Dysgu ac Undeb y Myfyrwyr.

10:30 Croeso i Y Drindod Dewi Sant.

11:00 Sesiynau Gwyboaeth Pwnc.

Rhwng 12:20 a 1:45 Cinio.

Rhwng 12:20 a 3:45 Ffair Wybodaeth yng Nghanolfan Dylan Thomas - Dyma gyfle am sgwrs wyneb i wyneb gyda’r swyddogion Cyllid Myfyrwyr, Cymorth Dysgu ac Undeb y Myfyrwyr.

Ymweliad â Champws Glannau Abertawe - Cyfle i ddysgu mwy am y campws newydd a’i chyfleusterau.

1:00 ymlaen Taith o’r campws a llety myfyrwyr o dan arweiniad llysgennad myfyrwyr

Gadael i ymweld â Llety Myfyrwyr Fresh

Parcio

Hoffwn eich bod yn cael y cyfle i fwynhau holl atyniadau Abertawe, felly rydym yn cynnig parcio am y dydd am ddim ar y maes parcio graean tu blaen i Ganolfan Dylan Thomas.

Mae yna ddau faes parcio wedi’i leoli o flaen yr adeilad, felly sicrhewch eich bod yn cyrraedd y maes parcio graean gan fod yr un nesaf iddo yn un talu ac arddangos. I rheiny sydd yn dilyn SAT NAV, cod post y maes parcio yw SA1 1RR.

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth bws mini o’r Orsaf Rheilffordd. Bydd yna lysgennad myfyrwyr yn aros i’ch croesawu o 9yb yn yr orsaf ac i’ch tywys i’r cludiant a ddarperir.