Rhaglen Ysgol Fusnes Abertawe

Rhaglen y Dydd

Gofynnwn i’n gwesteion ddod i gofrestru yng Ysgol Fusnes Abertawe, High St, Abertawe, SA1 1NE. Bydd te, coffi a lluniaeth ysgafn ar gael yn rhad ac am ddim yn ystod y dydd.

Bydd Llysgenhadon Myfyrwyr ar law i ddangos yr Ysgolion Academaidd ichi, ond os byddwch yn mynd ar goll ar unrhyw adeg, ewch yn ôl i’r Ddesg Gofrestru.

10-10.30 Cofrestru, bydd te a choffi ar gael.

10:30 Croeso i Y Drindod Dewi Sant.

11:00 Sesiynau Gwyboaeth Pwnc.

Rhwng 12:20 a 1:45 Cinio.

Rhwng 12:30 a 3:30 Ffair Wybodaeth yn Adeilad Alex - Dyma gyfle am sgwrs wyneb i wyneb gyda’r swyddogion Cyllid Myfyrwyr, Cymorth Dysgu ac Undeb y Myfyrwyr.

1.00 ymlaen Taith o’r campws a llety myfyrwyr o dan arweiniad llysgennad myfyrwyr.  Gadael i ymweld â Llety Myfyrwyr Fresh

Parcio

Hoffwn eich bod yn cael y cyfle i fwynhau holl atyniadau Abertawe, felly rydym yn cynnig parcio am y dydd am ddim ym maes parcio yr ysgol fusnes.

I rheiny sydd yn dilyn SAT NAV, cod post y maes parcio yw SA1 1RR. mae’n ddefnyddiol gwybod bod y campws 100 llath o’r orsaf drenau.

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth bws mini o’r Orsaf Rheilffordd. Bydd yna lysgennad myfyrwyr yn aros i’ch croesawu o 9yb yn yr orsaf ac i’ch tywys i’r cludiant a ddarperir.