Rhaglen y Dydd

Gofynnwn ichi gyrraedd mewn pryd ar gyfer y Sgwrs Groeso sy’n cychwyn am 11.00yb. Mae’r brif ddesg gofrestru wedi’i lleoli ym mwyty Myrddin, ac fe fydd staff yno i’ch helpu gydag unrhyw ymholiadau. Bydd te a choffi ar gael i’r rheiny sy’n cyrraedd yn gynnar o 10:00yb.

Rydym yn ymwybodol iawn y bydd llawer ohonoch yn teithio’n bell i ddod i’r Diwrnod Agored. Felly, rydym wedi paratoi teithiau o gwmpas y campws yn y bore o 9.30yb, ac yn hwyrach yn y prynhawn, er mwyn ichi allu dewis amser sy’n eich gweddu chi.

Bydd y sesiynau gwybodaeth yn cael eu cynnal rhwng 10:00yb ac 11:00yb ac eto rhwng 12:30yp a 4:00yp a bydd gwybodaeth a chynrychiolwyr ar gael gan y Gwasanaethau Myfyrwyr (Cymorth Ariannol, Gwasanaeth Gyrfaoedd, Cymorth Dysgu, Llety) ac Astudio Dramor. Bydd Llysgenhadon Myfyrwyr ar law drwy’r dydd i ddangos yr Ysgolion Academaidd ichi, ond os byddwch yn mynd ar goll ar unrhyw adeg, ewch yn ôl i’r Ddesg Gofrestru.

9.30 Taith gynnar o gwmpas y campws.

10.00 Cyrraedd a Chofrestru Te a Choffi Stondinau Gwybodaeth - Bwyty Myrddin.

11:00-11:30 Croeso a Chyflwyniad gan Mr Gwilym Dyfri Jones (Pro Is-Ganghellor Cysylltiol), Llywydd Undeb y Myfyrwyr a Sesiwn Wybodaeth i Fyfyrwyr Cyfrwng Cymraeg - Theatr yr Halliwell.

Cewch eich tywys o Ganolfan yr Halliwell

11:30-12:30 Ymweliad Academaidd 1

O’r Adeilad Dysgu ac Addysgu

12:30 Ymweliad Academaidd 2 neu Stondinau Gwybodaeth

12:30-4:00 Taith o gwmpas y Campws neu Stondinau Gwybodaeth

Parcio

Cewch barcio ar y campws YN RHAD AC AM DDIM, dilynwch yr arwyddion Diwrnod Agored i’n meysydd parcio.