Rhaglen Llambed

Rhaglen y Dydd

Gofynnwn ichi gyrraedd mewn pryd ar gyfer y gair o Groeso sy’n cychwyn am 11.00 yb.

Mae’r brif ddesg gofrestru yn yr Hen Adeilad a bydd staff ar law i’ch helpu gydag unrhyw ymholiadau. Rydym yn ymwybodol iawn efallai y bydd nifer ohonoch yn teithio o bell i ddod i’r Diwrnod Agored. Oherwydd hyn, rydym yn cynnal teithiau o amgylch y campws o 9:30yb, ac yn ddiweddarach yn y prynhawn, er mwyn i chi allu dewis yr amser sydd fwyaf cyfleus i chi.

Yn yr Hen Neuadd, fe fydd yna hefyd gwybodaeth a chynrychiolwyr o’r Gwasanaethau Myfyrwyr (Cymorth Ariannol, Gwasanaethau Gyrfaoedd, Cymorth Dysgu, Llety). Ar y rhaglen, fe welwch fod slotiau ar gael yn y prynhawn ar gyfer cyfarfodydd unigol gyda thiwtor. Os hoffech gadw un o’r slotiau hyn, cysylltwch â ni cyn y Diwrnod Agored ac fe wnawn drefniadau. Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau eich diwrnod yn Llambed.

09.30 Taith gynnar o gwmpas y campws.

10.00 Cofrestru a Lluniaeth / Siarad gyda’n Timau Gwasanaethau Myfyrwyr.

11.00 - 11.30 Croeso
Dr Jeremy Smith, Deon Cyfadran y Dyniaethau a Chelfyddydau Perfformio, a Llywydd Undeb y Myfyrwyr Llambed.

11.30 - 12.30 Sesiwn Academaidd 1 neu Daith o gwmpas y Campws neu siarad gyda’n timau Gwasanaethau Myfyrwyr.

12.30 - 13.00 Cinio.

13.00 - 14.00 Sesiwn Academaidd 2 neu Daith o gwmpas y Campws neu siarad gyda’n timau Gwasanaethau Myfyrwyr.

14.00 - 15.30 Sesiynau Tiwtor Unigol neu Daith o gwmpas y Campws neu siarad gyda’n timau Gwasanaethau Myfyrwyr.