education-studies-870

Mae yna lawer mwy i Addysg nag addysgu yn unig, o'r Blynyddoedd Cynnar i'r Cynradd, ddarganfyddwch gyrsiau sy'n datblygu dysgwyr i fod yn feddylwyr annibynnol, beirniadol sy'n mynd ymlaen i ystod o wahanol yrfaoedd.

Archebwch ymlaen i un o'n sesiynau blasu ar-lein anffurfiol a chyfeillgar a dewch o hyd i'r cwrs i chi.

Astudiaethau Addysg Dyddiau

13 Mai: 1yh
17 Mehefin: 1yh

Blynnyddoed Cynnar

31 Mawrth: 6yh
29 Ebrill: 6yh
19 Mai: 6yh
30 Mehefin: 6yh
21 Gorffennaf: 6yh

Darganfyddwch fwy am ein cyrsiau Astudiaethau Addysg yn YDDS

CADWCH LE

Yn anffodus, oherwydd yr achosion o Coronafeirws, rydym wedi gohirio ein diwrnodau agored arferol nes rhybudd pellach.

Yn y sesiynau hyn byddwch yn gallu trafod eich holl opsiynau cwrs gyda'n tiwtoriaid a dysgu sut brofiad yw bod yn fyfyriwr yn PCYDDS. Yn dibynnu ar ba sesiwn blasu a ddewiswch, byddant yn ymdrin â'r cyrsiau canlynol: 

Astudiaethau Addysg
Cyrsiau Israddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig

Blynyddoed Cynnar
Cyrsiau Israddedig

Astudio Dydd

Astudio Gyda'r Nos