Sesiynau Blasu Ar-lein Israddedig

Business and Management

CADWCH LE

Yn anffodus, o ganlyniad i’r achosion Coronafeirws, rydym wedi gorfod gohirio ein diwrnodau agored arferol am gyfnod amhenodol.

Ond, rydym yn paratoi er mwyn ailddechrau ein cyrsiau o fis Medi, ac nid ydym am i chi fethu’r cyfle i ddysgu rhagor am yr hyn sydd gan Y Drindod Dewi Sant i’w gynnig!

Ymunwch â ni yn un o’n Sesiynau Blasu Ar-lein cyfeillgar ac anffurfiol a chewch atebion i’ch holl gwestiynau am y cyrsiau a ganlyn: 

Cyrsiau Israddedig

Os nad ydych ar gael i ymuno â ni ar gyfer ein Sesiwn Blasu Ar-lein ond hoffech ddysgu rhagor am y portffolio Rheolaeth a Busnes yn Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin, cysylltwch â ni

Ydych chi wedi gwneud cais i astudio cwrs Rheolaeth a Busnes yn barod yn Y Drindod Caerfyrddin ond hoffech ddysgu rhagor? Ymunwch â’n Sesiwn Blasu Ar-lein.