Sesiynau Blasu Ar-lein Busnes a Rheolaeth Abertawe

Business and Management

Sesiwn Blasu Ar-lein i Israddedigion: Dydd Iau, 13 Awst am 11am

CADWCH LE

Dysgwch ragor am ein cyrsiau Busnes a Rheolaeth yn Y Drindod Dewi Sant Abertawe.

Yn anffodus, o ganlyniad i’r achosion Coronafeirws, rydym wedi gorfod gohirio ein diwrnodau agored arferol am gyfnod amhenodol.

Fodd bynnag, rydym yn paratoi er mwyn ailddechrau ein cyrsiau o fis Medi, ac nid ydym am i chi fethu’r cyfle i ddysgu rhagor am yr hyn sydd gan Y Drindod Dewi Sant i’w gynnig!

Ymunwch â ni yn un o’n Sesiynau Blasu Ar-lein cyfeillgar ac anffurfiol a chewch atebion i’ch holl gwestiynau am y cyrsiau a ganlyn:

Cyrsiau Israddedig

Os nad ydych ar gael i ymuno â ni ar gyfer ein Sesiwn Blasu Ar-lein ond hoffech ddysgu rhagor am y portffolio Busnes a Rheolaeth yn Y Drindod Dewi Sant Abertawe, cysylltwch â ni.

Ydych chi wedi gwneud cais i astudio cwrs Busnes a Rheolaeth yn barod yn Y Drindod Abertawe ond hoffech ragor o wybodaeth? Ymunwch â’n Sesiwn Blasu Ar-lein.