Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Diwrnodau Agored Rhithwir a Sesiynau Blasu Ar-lein  -  Sesiynau Blasu Ar-Lein - Chwaraeon, Iechyd Ac Addysg Awyr Agored Caerfyrddin

Sesiynau Blasu Ar-lein Chwaraeon, Iechyd Ac Addysg Awyr Agored Caerfyrddin

Sport, Health & Outdoor Education Carmarthen

Sesiwn Blasu Ar-elin i Israddedigion: dydd Mawrth, 25 Awst 2020 am 5yp.

CADWCH LE

Yn anffodus, o ganlyniad i’r achosion Coronafeirws, rydym wedi gorfod gohirio ein diwrnodau agored arferol am gyfnod amhenodol.

Fodd bynnag, rydym yn paratoi er mwyn ailddechrau ein cyrsiau o fis Medi, ac nid ydym am i chi fethu’r cyfle i ddysgu rhagor am yr hyn sydd gan Y Drindod Dewi Sant i’w gynnig!

Ymunwch â ni yn un o’n Sesiynau Blasu Ar-lein cyfeillgar ac anffurfiol a chewch atebion i’ch holl gwestiynau am y cyrsiau a ganlyn:

Cyrsiau Israddedig