Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Rhith-Ddiwrnodau Agored a Sesiynau Blasu Ar-lein  -  Sesiynau Blasu Ar-Lein - Nyrsio, Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Sesiynau Blasu Ar-lein Israddedig

Nursing, Health and Social Care

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: dydd Gwener, 5 Mehefin 2020 am 11am.

 Nyrsio: dydd Gwener, 5 Mehefin 2020 am 2pm.

CADWCH LE

Dysgwch ragor am ein cyrsiau Nyrsio, Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Y Drindod Dewi Sant Abertawe.

Yn anffodus, o ganlyniad i’r achosion Coronafeirws, rydym wedi gorfod gohirio ein diwrnodau agored arferol am gyfnod amhenodol.

Ond, rydym yn paratoi er mwyn ailddechrau ein cyrsiau o fis Medi, ac nid ydym am i chi fethu’r cyfle i ddysgu rhagor am yr hyn sydd gan Y Drindod Dewi Sant i’w gynnig!

Ymunwch â ni yn un o’n Sesiynau Blasu Ar-lein cyfeillgar ac anffurfiol a chewch atebion i’ch holl gwestiynau am y cyrsiau a ganlyn:

Cyrsiau Israddedig

Os nad ydych ar gael i ymuno â ni ar gyfer ein Sesiwn Blasu Ar-lein ond hoffech ddysgu rhagor am y portffolio Nyrsio, Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Y Drindod Dewi Sant Abertawe, cysylltwch â ni

Ydych chi wedi gwneud cais i astudio cwrs Nyrsio, Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn barod yn Y Drindod Abertawe ond hoffech ddysgu rhagor? Ymunwch â’n Sesiwn Blasu Ar-lein.