Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Rhith-Ddiwrnodau Agored a Sesiynau Blasu Ar-lein  -  Sesiynau Blasu Ar-Lein - Rheolaeth Chwaraeon

Sesiynau Blasu Ar-lein Rheolaeth Chwaraeon

Sport Management

Sesiwn Blasu Ar-lein i Israddedigion:  Dydd Gwener, 5 Mehefin am 10am.

CADWCH LE

Dysgwch ragor am ein cyrsiau Rheolaeth Chwaraeon yn Y Drindod Dewi Sant Abertawe.

Yn anffodus, o ganlyniad i’r achosion Coronafeirws, rydym wedi gorfod gohirio ein diwrnodau agored arferol am gyfnod amhenodol.

Fodd bynnag, rydym yn paratoi er mwyn ailddechrau ein cyrsiau o fis Medi, ac nid ydym am i chi fethu’r cyfle i ddysgu rhagor am yr hyn sydd gan Y Drindod Dewi Sant i’w gynnig! 

Ymunwch â ni yn un o’n Sesiynau Blasu Ar-lein cyfeillgar ac anffurfiol a chewch atebion i’ch cwestiynau am y cyrsiau a ganlyn:

Cyrsiau Israddedig:

Os nad ydych ar gael i ymuno â ni ar gyfer ein Sesiwn Blasu Ar-lein ond hoffech ddysgu rhagor am y portffolio Rheolaeth Chwaraeon yn Y Drindod Dewi Sant Abertawe, cysylltwch â ni 

Ydych chi wedi gwneud cais i astudio cwrs yn y portffolio Rheolaeth Chwaraeon yn barod yn Y Drindod Abertawe ond hoffech ddysgu rhagor? Ymunwch â’n Sesiwn Blasu Ar-lein.