students on a construction fields

CADWCH LE

Diddordeb mewn gyrfa mewn Peirianneg Sifil, Mesur Meintiau neu Reoli Adeiladu? Ymunwch â’n sesiwn flasu i roi cynnig ar ein meddalwedd Profiad Adeiladu Rhithwir.

Mae’r diwydiant Adeiladu yn profi diffyg graddedigion cymwys ar gyfer y rolau hyn. Ymunwch â’n sesiwn flasu lle byddwn yn arddangos y feddalwedd ddiweddaraf, y Profiad Addysgol Adeiladu Rhithwir. Mae’r ‘athro rhithwir’ yn tywys y defnyddiwr drwy’r broses o adeiladu adeilad llawn o’r sylfeini i’r to, a chaiff y defnyddiwr ei asesu ar eu dewisiadau adeiladu wedi’u seilio ar gynaliadwyedd, gwydnwch a chost.

Yna, bydd sesiwn Cwestiwn ac Ateb lle gall Academyddion ateb eich cwestiynau ynghylch sut beth yw astudio’r cyrsiau hyn, a beth y gallwch ei ddisgwyl o’r amrywiaeth o yrfaoedd sydd ar gael yn y diwydiant.

Ymunwch â ni yn ein sesiwn flasu cyfeillgar ac anffurfiol a chael atebion i’ch cwestiynau ynghylch astudio ar gyfer gyrfa broffesiynol yn y Diwydiant Adeiladu. Edrychwch ar ein cyrsiau isod.